პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
კურსდამთავრებულები


საქართველოს უნივერსიტეტი ამაყობს საკუთარი კურსდამთავრებულებით. ბევრი მათგანი წამყვან კარიერულ პოზიციებზე ასახელებს უნივერსიტეტს, რომელიც დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს კურსდამთავრებულების კარიერული წინსვლის აქტიურ ხელშეწყობას და მათ მონაწილეობას უნივერსიტეტის ცხოვრებაში.

ამ თვალსაზრისით, ჩვენი დასაქმების ხელშეწყობის სამსახური სისტემატიურად სთავაზობს კურსდამთავრებულებს ინფორმაციას შრომით ბაზარზე არსებული ვაკანსიების შესახებ და ტრენინგებს, კარიერული წინსვლისათვის საჭირო უნარების განსავითარებლად.

თუ ხართ საქართველოს უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული, უნივერსიტეტის ცხოვრებაში ინტეგრაციის და სპეციალურად თქვენთვის გამოყოფილი სერვისებით სარგებლობის მიზნით, გთხოვთ გაიაროთ მარტივი   რეგისტრაცია.
ჩიბუიკემ აჩა გოდსფაუერი - ჩვენი საერთაშორისო სტუდენტია ნიგერიიდან, 2012-2016 წლებში სწავლობდა საბაკალავრო პროგრამაზე - „საექთნო საქმე საერთაშორისო სტუდენტებისთვის“. მაღალი აკადემიური მოსწრების გამო დანიშნული ჰქონდა სტიპენდია.

უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში არდადეგების დროს მოხალისედ მუშაობდა მოხუცებულთა თავშესაფარში. დღეს აჩა ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის წარმატებული ექთანია.