კალენდარი


თარიღი ღონისძიება
4 აპრილი დღევანდელი ტენდენციები ციფრულ სფეროში
11 აპრილი დღევანდელი ტენდენციები ციფრულ სფეროში
12 აპრილი გამარჯვებულის მენტალიტეტი
25 აპრილი გამარჯვებულის მენტალიტეტი
27 აპრილი ისრაელ - პალესტინის კონფლიქტი -სიმულაციური თამაში
27 აპრილი როგორ იღებს ტვინი გადაწყვეტილებებს პრეზენტაციისას?

გაცვლითი პროგრამები და
სტიპენდიები
საერთაშორისო კონტაქტები
და პროექტები