საქართველოს უნივერსიტეტი

უსდ კოდი:

121
  • 10 ნაწილად გადახდა ყველა პროგრამაზე

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა

სპეციალური შეთავაზება:

ელექტრონული ინჟინერიისა და მათემატიკის პროგრამის პირველ ადგილზე შემოხაზვისას -25% შეღავათი, ინფორმატიკის პროგრამის პირველ ადგილზე შემოხაზვის შემთხვევაში -20%

თანადაფინანსება 100%, 70%, 50% გრანტის მფლობელს

ერთწლიანი სტიპენდია 1200ლ.

ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა

სპეციალური შეთავაზება:

სკოლას ჯანდაცვის ადმინისტრირების, ფარმაციის და საექთნო საქმის პროგრამაზე გამოყოფილი აქვს "სკოლის წამახალისებელი გრანტი", რომელიც შეადგენს 50 ლარს ყოველთვიურად. სემესტრში ყველა საგნის 60% და მეტით დასრულების შემთხვევაში სტუდენტი ინარჩუნებს გრანტს მომდევნო სემესტრში.

სკოლა ყველა ოქროს მედალოსან აბიტურენტს (ვინც საშუალო სკოლა დაასრულა ოქროს მედალზე) დამატებით აძლევს 20% შეღავათს სწავლის საფასურზე ყველა საბაკალავრო პროგრამაზე.

სწავლის საფასური:

ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა

სპეციალური შეთავაზება:

პირველი შემოხაზვის შემთხვევაში20% შეღავათი, მედალოსნებს 25 %.

ისტორიის, ქართული და ინგლისური ფილოლოგიის, ხელოვნებათმცოდნეობის, აღმოსავლეთმცოდნეობის და არქეოლოგიის საუკეთესო პირველკურსელი სტუდენტებისთვის (თითო სტუდენტი წლის ბოლოს საუკეთესო მონაცემებით) წამახალისებელი სტიპენდია, არა უმეტეს 50 ლარი.

სწავლის საფასური:

ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა

სპეციალური შეთავაზება:

ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლის პროგრამის სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის მისაღებად დაფინანსება მიიღონ სკოლის ფონდიდან.

სრულად დაფინანსდება იმ სტუდენტების ხარჯები, რომლებიც შეირჩევიან ევროპული ინოვაციების აკადემიის საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობის მისაღებად.

საუკეთესო შეფასების მქონე სტუდენტები მიიღებენ 100 ლარიან სტიპენდიას.

100 ლარიან სტიპენდიას მიიღებენ აგრეთვე სტუდენტები, რომლებიც თავს გამოიჩენენ სხვადასხვა სასკოლო სტუდენტურ აქტივობებში მონაწილეობით.

სწავლის საფასური:

სამართლის სკოლა

სპეციალური შეთავაზება:

გადახდა 10 ნაწილად.

სწავლის საფასური:

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

სპეციალური შეთავაზება:

მნიშვნელოვანია გაითვალისწინოთ, რომ პირველ ადგილზე შემოხაზვის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ 20% შეღავათი მიიღოთ, რაც ნიშნავს, რომ თქვენი სწავლის საფასური იქნება 2800 ლარი. სასტიპენდიო ფონდის დაფინანსებით (-300 ლარი) იხდით 2500 ლარს. სასტიპენდიო ფონდი აბიტურიენტებისათვის შეადგენს 100 000 ლარს.

სწავლის საფასური:OUR SOCIAL NETWORKS
UG
CONTACT
Address: 77a, M. Kostava str. Tbilisi, 0171, Georgia Tel: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
ADDITIONAL LINKS
STAY INFORMED
Stay connected and get the latest information
SUBSCRIBE
All Rights Reserved. Copyright © 2018 The University of Georgia

STAY INFORMED
Stay connected and get the latest information
SUBSCRIBE
OUR SOCIAL NETWORKS
UG
CONTACT
Address: 77a, M. Kostava str. Tbilisi, 0171, Georgia Tel: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
ADDITIONAL LINKS
All Rights Reserved. Copyright © 2018 The University of Georgia