თუ სწავლა გინდა
   
გოგილიძე სოსო

პრორექტორი სასწავლო და სამეცნიერო დარგში, პროფესორი, დოქტორი

  • s.gogilidze@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფიზიკა–მათემატიკა ფიზიკა–მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი /
2 მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფიზიკა /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2013.07.01 2016.07.01
2 გამოცდების ეროვნული ცენტრი დირექტორის მოადგილე 2000 2010
3 დუბნის ბირთვული კვლევების გაერთიანებული ინსტიტუტი უფროსი–მეცნიერ თანამშრომელი 1991 1999
4 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტი უფროსი–მეცნიერ თანამშრომელი 1981 1991

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Elimination Of Gauge Freedom In Singular Theories 1987
2 The Theories With Higher Derivatives And Gauge Transformation Construction 1987
3 Electroexcitation Of Delta (1230) Isobar In The Constituent Quark Model 1987
4 Elimination Of Gauge Degrees Of Freedom In The Generalized Hamiltonian Formalism 1989
5 On Hamilton Constraints Of A Relativistic Membrane 1989
6 Phase Space In Singular Theories 1989
7 Local symmetries in systems with constraints. 1992
8 Higher derivatives in gauge transformations 1992
9 On gauge transformations in constrained theories 1993
10 Covariant gauges for constrained systems. 1994
11 Elimination of gauge degrees of freedom in the extended Hamilton formalism 1994
12 Second class constraints and local symmetries. 1995
13 Quasigroup of local symmetry transformations in constrained theories. 1995
14 admissible gauges for constrained systems 1995
15 On Hamiltonian Analysis of Bianchi IX Cosmology. 1996
16 Hamiltonian reduction of SU(2) Dirac Yang-Mills mechanics 1996
17 ) The Ostrogradsky method for local symmetries. Constrained theories with higher derivatives. 1996
18 Dirac and Friedmann observables in quantum universe with radiation. 1996
19 Dynamical systems with first and second class constraints. 2. Local symmetry transformations. 1996
20 Dynamical systems with first and second class constraints. 1. Separation of constraints into first and second classes. 1996
21 Dynamical systems with first and second class constraints and the second Noether theorem. 1996
22 Constrained dynamical systems: Separation of constraints into first and second classes. 1996
23 Gauge symmetries in the second Noether theorem. 1997
24 The Relativistic particle with curvature and torsion of world trajectory. 1997
25 Local gauge symmetries 1998
26 Reduction in systems with local symmetry 1998
27 The Topological Wu-Yang monopole 1998
28 Dirac variables and zero modes of Gauss constraint in finite volume two-dimensional QED. 1998
29 The relativistic particle with curvature 1999
30 The relativistic particle with curvature and torsion 1999
31 Constrained Hamiltonian Systems and Grobner Bases 2001
32 On generalized dynamics of Bianchi IX cosmology 2002