კონკურსის შედეგები


 

#

გვარი სახელი

აკადემიური თანამდებობა

სკოლა

1

მაია გოგაშვილი

პროფესორი

ჯანმრთელობისმეცნიერებებისადასაზოგადოებრივიჯანდაცვის

2

ირაკლი ნოსელიძე

პროფესორი

ინფორმატიკის, ინჟინერიისა და მათვის

3

ნინო დავითაია

ასოცირებულიპროფესორი

ბიზნესის, ეკონომიკისა და მართვის

4

მამუკა ხაზარაძე

ასოცირებულიპროფესორი

ინფორმატიკის, ინჟინერიისა და მათვის

5

თამარ ხუნწარია

ასოცირებულიპროფესორი

სოციალურ მეცნიერებათა