სამეცნიერო მოხსენება კიოლნის უნივერსიტეტში


19 ივლისს, კიოლნის უნივერსიტეტის სისხლის სამართლის და სისხლის სამართლის პროცესის ინსტიტუტში, გაიმართება სამეცნიერო მოხსენება, სადაც მოხსენებით გამოვა საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი, ქართული, გერმანული და საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ბ-ნ ბაჩანა ჯიშკარიანი.

მოხსენების თემაა: „საჯაროობის პრინციპი და უდანაშაულობის პრეზუმფცია ქართულ სისხლის სამართლის პროცესში“. 

აღნიშნული მოხსენება ტარდება კიოლნის უნივერსიტეტის სისხლის სამართლისა და სისხლის სამართლის პროცესის პროფესორის, ბ-ნ მარტინ ვასმერის მიწვევით.