საგნებზე რეგისტრაცია


დადგინდა 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრზე რეგისტრაციის ვადები:

  1. საბაკალავრო სწავლების სტუდენტებისათვის - 26 ივლისიდან - 11 სექტემბრის ჩათვლით.
  2. სამაგისტრო სწავლების სტუდენტებისათვის - 1 სექტემბრინდა - 25 სექტემბრის ჩათვლით.