კონკურსის შედეგები


  1. დაინიშნონ შემდეგი პირები აკადემიურ თანამდებობებზე:

#

გვარისახელი

აკადემიურითანამდებობა

სკოლა

1

ნინო კილასონია

ასოცირებულიპროფესორი

სამართლის

2

ქეთევან მეფარიშვილი

ასოცირებულიპროფესორი

ბიზნესის, ეკონომიკისა და მართვის