საჯარო ლექცია თემაზე: „კანონის უზენაესობა, როგორც წარმატებული თავისუფალი ეკონომიკის წინაპირობა“


3 ოქტომბერს, საქართველოს უნივერსიტეტი უმასპინძლებს საჯარო ლექციას თემაზე: „„კანონის უზენაესობა, როგორც წარმატებული თავისუფალი ეკონომიკის წინაპირობა“.
ლექციას წაიკითხვას გერმანელი პოლიტიკოსი, შინაგან საქმეთა ყოფილი ფედერალური მინისტრი ბ-ნ გერჰართ ბაუმი.


თარიღი: 03.10.2017
ადგილი: საქართველოს უნივერსიტეტი, IV კორპუსი, საკონფერენციო დარბაზი #519
დრო: 19:00 სთ