კონფერენცია თემაზე: „საქართველოსა და ახლო აღმოსავლეთის ისტორიულ-კულტურული ურთიერთობები“


6 ოქტომბერს, საქართველოს უნივერსიტეტში მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ფარგლებში გაიმართება აღმოსავლეთმცოდნეობის მეორე სტუდენტური კონფერენცია თემაზე: „საქართველოსა და ახლო აღმოსავლეთის ისტორიულ-კულტურული ურთიერთობები“.

კონფერენციაში მონაწილეობას მიღებენ სხვადასხვაუმაღლესი სასწავლებლების აღმოსავლეთმცოდნეობის, ფილოლოგიის,ისტორიის, ეთნოგრაფიის, არქეოლოგიის, რეგიონმცოდნეობის,ხელოვნებათმცოდნეობის, არქიტექტურის, ეკონომიკის, საერთაშორისო ურთიერთობების პოლიტიკურ მეცნიერებათა და სხვა სპეციალობების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტები და დოქტორანტები.

კონფერენციის მსვლელობისას შერჩეულ იქნება სამისაუკეთესო მოხსენება, რომლებიც შემდგომ გამოქვეყნდება საქართველოსუნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ყოველწლიურიკონფერენციის მოხსენებათა კრებულში.

თარიღი: 06.10.2107
ადგილი: საქართველოს უნივერსიტეტი, IV კორპუსი, აუდიტორია #116
დრო: 10:00 სთ