მათემატიკოსთა კავშირის VII ყრილობა


2017 წლის 10 დეკემბერს, 12:00 საათზე საქართველოს უნივერსიტეტში (კოსტავას
ქუჩა 77ა, თბილისი 0171) ჩატარდება საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VII
ყრილობა. ყრილობა აირჩევს საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის
პრეზიდენტს და საქართველოს მათემატიკოსთა ეროვნული კომიტეტის
თავმჯდომარეს.
ყრილობაზე მოხდება გ. ნიკოლაძის პრემიის კონკურსში გამარჯვებული
ახალგაზრდა მათემატიკოსის დაჯილდოება