საჯარო ლექცია თემაზე: “ეფექტური პრეზენტაცია ინვესტორისთვის “


29 ნოემბერს, საქართველოს უნივერსიტეტის ინოვაციების ცენტრის - შტარტUპ Fაცტორყ- ის ორგანიზებით გაიმართა ყოველკვირეული ღონისძიება UG შტარტუპ თალკს, ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ თემაზე - “ეფექტური პრეზენტაცია ინვესტორისთვის “.
ლექცია წაიკითხა - გიორგი ლალიაშვილმა.

ლექცია განსაკუთრებით საინტერესოდ წარიმართა, დამსწრე საზოგადოებამ მიიღო საინტერესო და სასარგებლო რჩევები პრეზენტაციის ეფექტურობისთვის.

გთავაზობთ რამდენიმე მის რჩევას:
„იყავით გამორჩეული, დასაწყისი და დასასრული ყველაზე მნიშვნელოვანია”
„ისაუბრეთ მარტივი ენით, გამოიყენეთ ილუსტრაცია, რადგან პრეზენტაცია უნდა იყოს:”
1.საინტერესო 
2.ადვილად გასაგები
3.დასამახსოვვრებელი