საქართველოს უნივერსიტეტში სამმხრივი თანამშროლობის მემორანდუმი გაფორმდა


9 მარტს, საქართველოს უნივერსიტეტში სამმხრივ მემორანდუმზე ხელისმოწერა შედგება, საქართველოს უნივერსიტეტის, დაცული ტერიტორიებისა და ტურიზმის გეოინფორმაციულ ცენტრს შორის.

მემორანდუმი, დაცული ტერიტორიებისა და ტურიზმის გეოინფორმაციულ ცენტრში, სტუდენტების პრაქტიკასა და სტაჟირებას მოიცავს, ხოლო მათ მიერ მომზადებული ელექტორნული ინფორმაცია, ტურიზმის გეოინფორმაციული ცენტრის მიერ შემქნილ ელექტორნულ ტურისტულ გზამკვლევში განთავსდება.

მემორანდუმს საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორი ბ-ნ კოკა თოფურია მოაწერს ხელს.