სტუდენტთა III კონფერენცია: ჯანდაცვა პლუსი


2018 წლის 18 ივნისს, ორშაბათს, საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის მეცნიერებათა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლა და სტუდენტთა სამეცნიერო საბჭო ატარებს სტუდენტთა III კონფერენციას თემაზე „ჯანდაცვა პლუსი“.

კონფერენციის სამუშაო სესიები:

  1. მედიცინის აქტუალური საკითხები
  2. სტომატოლოგიის აქტუალური საკითხები
  3. ფარმაციის აქტუალური საკითხები
  4. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის აქტუალური საკითხები
  5. საექთნო საქმის აქტუალური საკითხები
  6. ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის აქტუალური საკითხები
  7. ჯანდაცვის ადმინისტრირების აქტუალური საკითხები
  8. ფარმაციის ადმინისტრირების აქტუალური საკითხები

კონფერენციის მასალები სამეცნიერო სტატიების, ლიტერატურის მიმოხილვებისა და აბსტრაქტების სახით გამოქვეყნდება ჯანმრთელობის მეცნიერებათა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლის საერთაშორისო ჟურნალში: „Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health“. კონფერენციის დასასრულს მონაწილეებს გადაეცემათ სამახსოვრო სერტიფიკატები.

კონფერენციის მონაწილეთა ონლაინ რეგისტრაცია და მასალების ატვირთვა დაიწყება 1 მაისს და დასრულდება 31 მაისს ვებ-გვერდზე: http://caucasushealth.ge/

ამავე ვებ-გვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ სამეცნიერო სტატიების, ლიტერატურის მიმოხილვებისა და აბსტრაქტების ნიმუშები და მომზადების გაიდლაინები.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ სკოლის ასისტენტს - მირანდა ნონიკაშვლს. ელ. ფოსტა: m.nonikashvili@ug.edu.ge

მობ.: 598 84 39 72.