„მომავლის არქეოლოგია“


23 დეკემბერს საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში სტუმრად მოდიან მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა სკოლის აღსაზრდელები, რომლებიც მიიღებენ მონაწილეობას პროექტ - „მომავლის არქეოლოგიაში“.

ბავშვები მოისმენენ პოპულარულ ლექციას - რა არის არქეოლოგია;
მონაწილეობას მიიღებენ იმიტირებული არქეოლოგიური ველის გათხრებში;
დაათვალიერებენ უნივერსიტეტის არქეოლოგიურ ექსპოზიციას;

თარიღი: 23.12.2016
ადგილი: საქართველოს უნივერსიტეტი, IV კორპუსი
დრო: 12:00 სთ