ტრენინგი თემაზე: „ეფექტური პრეზენტაციის ტექნიკები“


9 თებერვალს, საქართველოს უნივერსიტეტმა, სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ტრენინგ ცენტრ - „კონტაქტის“ ორგანიზებით, უმასპინძლა ტრენინგს თემაზე: „ეფექტური პრეზენტაციის ტექნიკები“.
 
ტრენინგზე განხილული იყო შემდეგი საკითხები: 
·         პრეზენტაცისს ძირითადი ეტაპები
·         პრეზენტაციია გარემოს ორგანიზება
·         პრეზენტაციის პროცესი
 
ტრენინგი ჩაატარა საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებულმა  პროფესორმა ქ-ნ ნათია ტურაშვილმა. 
 
ტრენინგის შედეგად მონაწილეები გაეცვნენ პრეზენტაციის მომზადების, ჩატარების და გაყიდვების ახალ ტექნიკას.  ასევე, დარწმუნებისა და დაინტერესების სტრატეგიებს, რაც მომავალში დაეხმარება მათ უფრო ეფექტიანად მართონ პრეზენტაცია.გაცვლითი პროგრამები და
სტიპენდიები
საერთაშორისო კონტაქტები
და პროექტები