ტრენინგი თემაზე: „ეფექტური პრეზენტაციის ტექნიკები“


9 თებერვალს, საქართველოს უნივერსიტეტმა, სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ტრენინგ ცენტრ - „კონტაქტის“ ორგანიზებით, უმასპინძლა ტრენინგს თემაზე: „ეფექტური პრეზენტაციის ტექნიკები“.
 
ტრენინგზე განხილული იყო შემდეგი საკითხები: 
·         პრეზენტაცისს ძირითადი ეტაპები
·         პრეზენტაციია გარემოს ორგანიზება
·         პრეზენტაციის პროცესი
 
ტრენინგი ჩაატარა საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებულმა  პროფესორმა ქ-ნ ნათია ტურაშვილმა. 
 
ტრენინგის შედეგად მონაწილეები გაეცვნენ პრეზენტაციის მომზადების, ჩატარების და გაყიდვების ახალ ტექნიკას.  ასევე, დარწმუნებისა და დაინტერესების სტრატეგიებს, რაც მომავალში დაეხმარება მათ უფრო ეფექტიანად მართონ პრეზენტაცია.