საჯარო ლექცია თემაზე: „ბავშვის ჩვენების ფსიქოლოგიები“


6 აპრილს, საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართა საჯარო ლექცია თემაზე: „ბავშვის ჩვენების ფსიქოლოგიები“. 
ლექცია განხილული იყო შემდეგი საკითხები:
· დანაშაულის მოწმე ბავშვებთან დაკავშირებული მართლმსაჯულების სახელმძღვანელო პრინციპები და საერთაშორისო სტანდარტები;
· ბავშვის ინდივიდუალური მახასიათებლები;
· ბავშვის საგამოძიებო დაკითხვის პროტოკოლით გათვალისწინებული სტრუქტურა.
 
ლექცია წაიკითხა საქართველოს უნივერსიტეტის მოწვეულმა ლექტორმა, ფსიქოლოგმა  ქ-ნ თამთა საამიშვილმა.