პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა 2017 წლის 20 მაისს ატარებს ტრადიციულ ყოველწლიურ სამეცნიერო კონფერენციას ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში.

იმუშავებს ისტორიისა და ხელოვნების ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგია - ანთროპოლოგიის, ენათმეცნიერების, ქართული და უცხოური ენების, აღმოსავლეთმცოდნეობის სექციები.

მონაწილეობის ღირებულება-50 ლარი (რეგისტრაცია, მოხსენების გამოქვეყნება და ლანჩი).

2016 წლის კონფერენციის მონაწილეები მიიღებენ გამოქვეყნებულ მოხსენებათა კრებულს.
კონფერენციას ექნება სტუდენტური სექცია. მონაწილეობა შეუძლიათ მეორე-მეოთხე კურსის სტუდენტებს. ღირებულება სტუდენტებისთვის - 30 ლარი (რეგისტრაცია და მოხსენების გამოქვეყნება).

საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის დაწესებულია შეღავათი.


განაცხადები მიიღება 14 აპრილიდან 14 მაისის ჩათვლით.
განაცხადს უნდა ახლდეს:

• მომხსენებლის გვარი, სამუშაო ადგილი, პოზიცია;
• მოხსენების სახელწოდება და მოკლე შინაარსი (დაახლოებით 300 სიტყვა ქართულ და ინგლისურ ან ქართულ და შესაბამის უცხოურ ენებზე, შრიფტი Sylfaen , 11, დაშორება 1/5);
• მოთხოვნა აუდიო-ვიზუალურ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით(პროექტორი, ლეპტოპი და ა.შ.);
• საკონტაქტო ინფორმაცია(ელექტრონული ფოსტა, ტელეფონი);
• გთხოვთ, საკონტაქტო ინფორმაციაში მიუთითოთ მხოლოდ აქტიური ელექტრონული ფოსტა.

 


ენების სექციაში მოხსენებები შეიძლება წარმოდგენილი იყოს როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ, გერმანულ ფრანგულ ენებზე.

ღირებულება-50/30/20 ლარი ამა წლის 17 მაისამდე უნდა გადმოირიცხოს ამგარიშის ნომერზე: 22036069 ბაზისბაკის კოდი 220101956. (თანხის დანიშნულებაში უნდა მიეთითოს კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში). მხოლოდ მონაწილეობის (მოხსენების გამოქვეყნების გარეშე) მსურველები იხდიან 20 ლარს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ
599 934 630, 599 230 673 
გთხოვთ, განაცხადი და მასალა გადმოაგზავნეთ ჩვენი კონფერენციის ოფიციალურ მისამართზე: conference@ug.edu.ge
(CC-ში ასევე მიუთითეთ ქვემოთ დასახელებული ელექტრონული მისამართები):
t.gudushauri@ug.edu.ge
tsereteli_manana@yahoo.com