გლობალური ჯანდაცვის პოლიტიკა: ჯანდაცვის სისტემის შეფასება


21 აპრილს, საქართველოს უნივერსიტეტი უმასპინძლებს საჯარო ლექციას თემაზე:
„გლობალური პოლიტიკა და ადამიანური რესურსები: ექთნების როლი საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში“. ლექცია წაიკითხა ფონდი SOCO-ს დირექტორი, საქართველოს ყოფილი პირველი ლედი ქ-ნ სანდრა რულოვსი.

ლექცია შეეხება ჯანდაცვის სერვისების შეფასებას ოთხი მიმართულებით:
• ეფექტურობა;
• ხარჯ-ეფექტურობა;
• ჰუმანურობა და თანასწორობა.

ასევე იქნება საუბარი ჯანდაცვის რისკების შეფასების სხვადასხვა ტიპსა და ექვსნაბიჯიანი რისკის შეფასების მიმდევრობაზე. ლექცია ჩატარდება ინგლისურ ენაზე.

თარიღი: 21.04.2017
ადგილი: საქართველოს უნივერსიტეტი, I კორპუსი, აუდიტორია #204
დრო: 16:30 სთ