საჯარო ლექცია თემაზე: „მედიცინის ანთროპოლიგიის ასპექტები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში”


19 მაისს, საქართველოს უნივერსიტეტი უმასპინძლებს საჯარო ლექციას თემაზე: „მედიცინის ანთროპოლოგიის ასპექტები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში“.

ლექციაზე განხილული იქნება მედიცინის ანთროპოლიგიის ასპექტები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში:
• რა არის ჯანმრთელობა და რა არის დაავადება;
• დასავლეთის ბიომედიცინა;
• ანთროპოლოგიის მეთოდები;
• ჰუმანიტარული დახმარების ისტორია;
• ბიოლოგიური მოქალაქეობა და კვლევების ეთიკა.

ლექციას წაიკითხავს ფონდი SOCO-ს დირექტორი, საქართველოს ყოფილი პირველი ლედი
ქ-ნ სანდრა რულოვსი. ლექცია ჩატარდება ინგლისურ ენაზე.

თარიღი: 19.05.2017
ადგილი: საქართველოს უნივერსიტეტი, I კორპუსი, აუდიტორია #204
დრო: 16:30 სთ