საჯარო ლექცია თემაზე: „პროფესიული ბედნიერება - სიმ-მეთოდის შესაძლებლობები“


19 მაისს, საქართველოს უნივერსიტეტი უმასპინძლებს საჯარო ლექციას თემაზე: „პროფესიული ბედნიერება - სიმ-მეთოდის შესაძლებლობები“

ლექციას წაიკითხავს ასოცირებული პროფესორი, სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორი ბ-ნ ალექსანდრე რუსეცკი.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ლინკზე:

https://www.facebook.com/events/1253835594734661/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_ story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_ history%22%3A%22null%22%7D


თარიღი: 19.05.2017
ადგილი: საქართველოს უნივერსიტეტი, IV კორპუსი, ოთახი #710
დრო: 17:00 სთ