თუ სწავლა გინდა
   
საბაკალავრო


ინფორმაცია 2018 წლის საბაკალავრო პროგრამებზე ჩაბარების მსურველთათვის!

ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე, აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვის მიზნით ადმინისტრაციული რეგისტრაცია განხორციელდეს 29 აგვისტოდან 7 სექტემბრის ჩათვლით.

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია განხორციელდეს ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, 11:00 საათიდან 18:00 საათამდე შემდეგ მისამართზე: კოსტავას ქ. 77, მეოთხე სასწავლო კორპუსი, მეორე სართული ოთახი #201.

ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გასავლელად გთხოვთ წარმოადგინოთ:

  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  • საგამოცდო საიდენტიფიკაციო ბარათის ასლი;
  • სკოლის ატესტატის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
  • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; (ვაჟების შემთხვევაში)
  • ფოტოსურათი (3X4);
  • სწავლის საფასურის მეათედი ნაწილის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია შემდეგ ბანკებში: "თიბისი", "ქართუ" და "ბაზისბანკში". (რეკვიზიტი საჭირო არ არის, უნდა წარადგინოთ მხოლოდ პირადობის მოწმობა).   

სარეგისტრაციო დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იქნეს  ელექტრონულ მატარებელზე.(CD-ზე ჩაწერილი).

 

დამატებითი ინფორმაციის მოგვმართეთ ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 10:00 საათიდან 19:00 საათამდე: 
მისამართი: ქ. თბილისი, მ. კოსტავას გამზ. 77 ა, IV კორპუსი 
ტელეფონი: 255 22 22      *5522 
www.ug.edu.ge      Online Chat 
ელ-ფოსტა: t.lagvilava @ug.edu.ge