პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
საბაკალავრო


​აბიტურიენტები, რომლებმაც ერთიანი ეროვნული გამოცდების წარმატების გავლის შემდეგ მოიპოვეს საქართველოს უნივერსიტეტში სწავლის უფლება, რეგისტრაციას გადიან 29 აგვისტოდან 9 სექტემბრის ჩათვლით.

რეგისტრაცია მიმდინარეობს ყოველდღე, საქართველოს უნივერსიტეტის IV კორპუსში, #201 ოთახში, შაბათ - კვირის გარდა, 11:00 საათიდან 18:00 საათამდე.

ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გასავლელად გთხოვთ წარმოადგინოთ:

  • ​პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  • საგამოცდო საიდენტიფიკაციო ბარათი;
  • სკოლის ატესტატი (დედანი და ასლი);
  • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი ასლი;
  • ფოტოსურათი (3X4) 2 ცალი;
  • სწავლების საფასურის იმ ოდენობის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც აღემატება მოპოვებულ სახელმწიფო სასწავლო გრანტს.

წლიური სწავლის საფასურის გადახდა შეიძლება განხორციელდეს ერთიანად ან ორ ნაწილად შემდეგი წესით: 50% - ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადებში (9 სექტემბრამდე); 50% - 2016 წლის 10 დეკემბრამდე.

    მოპოვებული სახელმწიფო სასწავლო გრანტის შემთხვევაში:
  • 50%-იანი სახელმწიფო სასწავლო გრანტის შემთხვევაში სტუდენტი იხდის დარჩენილ 50%-ს ერთიანად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადებში;
  • 70%-იანი სახელმწიფო სასწავლო გრანტის შემთხვევაში სტუდენტი იხდის დარჩენილ 30%-ს ერთიანად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადებში.

სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია შემდეგ ბანკებში: ბაზის ბანკი, ბანკი ქართუ და თი ბი სი ბანკი. ბანკში საჭიროა მოხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა.

სავალდებულოა, როდესაც მობრძანდებით, თან იქონიოთ, CD - ზე ჩაწერილი შემდეგი დოკუმენტები: პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტიის ასლი, სკოლის ატესტატი,სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მხოლოდ ბიჭებისთვის) და ფოტოსურათი.

ბიჭებმა გთხოვთ დამატებით წარადგინოთ სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მიმართეთ ადგილობრივ სამხედრო კომისარიატს).


სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია შემდეგ ბანკებში: "თიბისი", "ქართუ" და "ბაზისბანკში". (რეკვიზიტი საჭირო არ არის, უნდა წარადგინოთ მხოლოდ პირადობის მოწმობა). სწავლა ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის დაიწყება 12 სექტემბერს.


უფრო დაწვრილებით შეგიძლიათ იხილოთ დებულებაში.


ადმინისტრაციული რეგისტრაცია წარმოებს შემდეგ მისამართზე: კოსტავას ქ. 77, მეოთხე სასწავლო კორპუსი
დამატებითი ინფორმაციის მოგვმართეთ ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 10:00 საათიდან 19:00 საათამდე:
მისამართი: ქ. თბილისი, მ. კოსტავას გამზ. 77 ა, IV კორპუსი
ტელეფონი: 255 22 22      *5522
www.ug.edu.ge      Online Chat
ელ-ფოსტა: t.lagvilava @ug.edu.ge