თუ სწავლა გინდა
   
სამედიცინო დახმარება


ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თითოეული სტუდენტის ჯანმრთელობა, ამიტომ საქართველოს უნივერსიტეტში ფონქციონირებს სამედიცინო დახმარება, რომელიც პირველადი გადაუდებელი დახმარებით უზრუნველყოფს სტუდენტებს.

მიმართვის საფუძველზე და საჭიროების შემთხვევაში უნივერსიტეტის ექიმი იმოქმედებს შესაბამისად, სტუდენტების ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით.

ექიმი: ელენე თოთაძე
ოთახის ნომერი: 104
ტელ.: 2 55 22 22 (682)
ელ-ფოსტა: e.totadze@ug.edu.ge