თუ სწავლა გინდა
   
სამაგისტრო


ინფორმაცია სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხულთათვის.

მაგისტრანტობის კანდიდატმა, რომელმაც მოიპოვა საქართველოს უნივერსიტეტში სწავლის უფლება, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გასავლელად, 19 სექტემბრიდან 22 სექტემბრის ჩათვლით უნდა წარმოადგინოს სწავლების საფასურის იმ ოდენობის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც აღემატება მოპოვებულ სახელმწიფო სასწავლო გრანტს (მინიმუმ 18 კრედიტის, მაქსიმუმ 30 კრედიტის საფასური). დოკუმენტის წარმოდგენა უნდა მოხდეს საქართველოს უნივერსიტეტის IV სასწავლო კორპუსის 505 ოთახში 15:00-დან 21:00-მდე.


(ფაკულტეტების მიხედვით ჩარიცხულთა სიები დაიდება ეტაპობრივად).


ინფორმაცია 2017 წლის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩაბარების მსურველთათვის!

საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე, საქართველოს უნივერსიტეტში სწავლის უფლების მოპოვების მიზნით, მაგისტრანტობის კანდიდატი ვალდებულია:

 1. უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრულ გამოცდაზე მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადა განისაზღვროს 29 აგვისტოდან 13 სექტემბრის ჩათვლით. რეგისტრაცია ჩატარდეს ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 18:00 საათიდან 21:00 საათამდე შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. 77, IV სასწავლო კორპუსი, V სართული, ოთახი #-505.
 2. მაგისტრანტობის კანდიდატი ვალდებულია უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრულ გამოცდაზე გასვლის მიზნით რეგისტრაციისას  წარმოადგინოს:
 • გამოცდის საფასურის ქვითარი (20 ლარი). თანხის გადახდა შესაძლებელია ბაზის ბანკის ფილიალებში. ანგარიშის ნომერი: GE27BS0000000008736079;
 • საგამოცდო-საიდენტიფიკაციო ბარათი;
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • ბაკალავრის დიპლომი (დედანი, ასლი), ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; (ვაჟების შემთხვევაში);
 • ფოტოსურათი (3X4).        
 • CV ფოტოსურათით და სამოტივაციო წერილი.
 • სავალდებულოა, როდესაც მობრძანდებით, თან იქონიოთ, CD - ზე ჩაწერილი ზემოთაღნიშნული სარეგისტრაციო დოკუმენტები.
 1. უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გამოცდა ჩატარდეს 14 სექტემბერს, 19:00 საათზე, მისამართზე: ქ.თბილისი, კოსტავას ქ. 77ა,  IV სასწავლო კორპუსში, ოთახი #-604.
 2. უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გასაუბრება ჩატარდეს 17 და 18 სექტემბერს,  მისამართზე: ქ.თბილისი, კოსტავას ქ. 77ა,  IV სასწავლო კორპუსში.

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ: