პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
სამაგისტრო


ინფორმაცია მაგისტრანტობის მსურველთა გასაუბრების თაობაზე: 

  • საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე, საქართველოს უნივერსიტეტში სწავლის უფლების მოპოვების მიზნით, მაგისტრანტობის კანდიდატი ვალდებულია: