თუ სწავლა გინდა
   
სიახლეები


„მათემატიკაში“ ჩატარებული იმიტირებული ერთიანი ეროვნული გამოცდის შედეგები


ინფორმატიკის, ინჟინეერის და მათემატიკის სკოლა კომპანია ლემუნდუსთან ერთად აარსებს პირველ მობილური აპლიკაციების ტრეინინგ ცენტრს საქართველოში.


SAT, GRE,GMAT. მათთვის, ვისაც სურს სწავლა ინგლისურენოვან უნივერსიტეტებში საქართველოში თუ მის ფარგლებს გარეთ!