თუ სწავლა გინდა
   
სწავლის საფასური


2018 წლის სწავლის საფასური
საბაკალავრო პროგრამები


2018 წლის სწავლის საფასური
სამაგისტრო პროგრამები