თუ სწავლა გინდა
   
სწავლის საფასური


საქართველოს უნივერსიტეტი ახალ პროგრამებსა და რესურსებს, განსაკუთრებული შემოთვაზებით წარმოგიდგენთ!

წელს, ყველა აბიტურიენტს საშუალება ეძლევა ისარგებლოს:

1. პირველ პრიორიტეტად საქართველოს უნივერსიტეტის არჩევის შემთხვევაში სპეციალური შეღავათით, 

2. უნივერსიტეტის შიდა გრანტით, ისევე, როგორც სახელმწიფო გრანტით, 

3. მეორე კურსიდან გადახდის მოსახერხებელი გრაფიკით გადანაწილების შესაძლებლობით. პირველ კურსზე

წლიური სწავლის საფასურის გადახდა შეიძლება განხორციელდეს ერთიანად ან ორ ნაწილად შემდეგი წესით:

50% - ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადებში (9 სექტემბრამდე); 50% - 2017 წლის 10 დეკემბრამდე.

მოპოვებული სახელმწიფო სასწავლო გრანტის შემთხვევაში:

  • 50%-იანი სახელმწიფო სასწავლო გრანტის შემთხვევაში სტუდენტი იხდის დარჩენილ 50%-ს ერთიანად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადებში;
  • 70%-იანი სახელმწიფო სასწავლო გრანტის შემთხვევაში სტუდენტი იხდის დარჩენილ 30%-ს ერთიანად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადებში.

შემოხაზეთ საქართველოს უნივერსიტეტი პირველ ადგილზე და ისწავლეთ 2250 ლარად. ჩვენი კოდია 121.

წარმატებულ სტუდენტებს საქართველოს უნივერსიტეტი სტიპენდიებს სთავაზობს.

აქვე შეგახსენებთ, რომ წელს პირველად, მხოლოდ საქართველოს უნივერსიტეტში შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა გათამაშებაში და ისწავლოთ უფასოდ!

 

საბაკალავრო პროგრამების ფასები

 

წლიური საფასური შეადგენს 2250 ლარს.

თუ აბიტურიენტი პირველ პრიორიტეტად აირჩევს საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანდაცვის ადმინისტრირების პროგრამას, მისი სწავლის საფასური იქნება 2250 ლარი.

შემდეგ ადგილებზე შემოხაზვის შემთხვევაში მისი წლიური გადასახადი იქნება 2990 ლარი.

თუ აბიტურიენტი პირველ პრიორიტეტად აირჩევს საქართველოს უნივერსიტეტის საექთნო საქმის პროგრამას, მისი სწავლის საფასური იქნება 2250 ლარი.

შემდეგ ადგილებზე შემოხაზვის შემთხვევაში მისი წლიური გადასახადი იქნება 2990 ლარი.

სტომატოლოგიის ინვლისურენოვან პროგრამაზე სწავლის საფასური შადგენს 2990 ლარს.

ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩარიცხული სტუდენტებისათვის უნივერსიტეტი აცხადებს თანადაფინანსებას 9490 ლარის ოდენობით.

მედიცინის ინვლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის საფასური იქნება 2990 ლარი.

ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩარიცხული სტუდენტებისათვის უნივერსიტეტი აცხადებს თანადაფინანსებას 11310 ლარის ოდენობით.

წლიური საფასური შეადგენს 2250 ლარს.

თუ აბიტურიენტი პირველ, მეორე და მესამე პრიორიტეტად აირჩევს საქართველოს უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის პროგრამას, მისი სწავლის საფასური იქნება 2250 ლარი.

შემდეგ ადგილებზე შემოხაზვის შემთხვევაში მისი წლიური გადასახადი იქნება 2500 ლარი.

წლიური საფასური შეადგენს 2250 ლარს.

წლიური საფასური შეადგენს 2250 ლარს.

წლიური საფასური შეადგენს 2250 ლარს.

თუ აბიტურიენტი პირველ, მეორე და მესამე პრიორიტეტად აირჩევს საქართველოს უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის პროგრამას, მისი სწავლის საფასური იქნება 2250 ლარს.

შემდეგ ადგილებზე შემოხაზვის შემთხვევაში მისი წლიური გადასახადი იქნება 2500 ლარი.

თუ აბიტურიენტი პირველ, მეორე და მესამე პრიორიტეტად აირჩევს საქართველოს უნივერსიტეტი არქიტექტურისა და დიზაინის პროგრამას, მისი სწავლის საფასური იქნება 2250 ლარს.

შემდეგ ადგილებზე შემოხაზვის შემთხვევაში მისი წლიური გადასახადი იქნება 2500 ლარი.

თუ აბიტურიენტი პირველ პრიორიტეტად აირჩევს საქართველოს უნივერსიტეტის ინფორმატიკის პროგრამას, მისი სწავლის საფასური იქნება 2250 ლარს.

შემდეგ ადგილებზე შემოხაზვის შემთხვევაში მისი წლიური გადასახადი იქნება 2990 ლარი.

თუ აბიტურიენტი პირველ პრიორიტეტად აირჩევს საქართველოს უნივერსიტეტის ელექტრონული და კომპიუტერული ინჟინერიის პროგრამას მისი სწავლის საფასური იქნება 2250 ლარს.

შემდეგ ადგილებზე შემოხაზვის შემთხვევაში მისი წლიური გადასახადი იქნება 2990 ლარი.

წლიური საფასური შეადგენს 2250 ლარს.

თუ აბიტურიენტი პირველ პრიორიტეტად აირჩევს საქართველოს უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამას, მისი სწავლის საფასური იქნება 2250 ლარი.

შემდეგ ადგილებზე შემოხაზვის შემთხვევაში მისი წლიური გადასახადი იქნება 2990 ლარი.

თუ აბიტურიენტი პირველ, მეორე და მესამე პრიორიტეტად აირჩევს საქართველოს უნივერსიტეტის ტურიზმის პროგრამას, მისი სწავლის საფასური იქნება 2250 ლარი.

შემდეგ ადგილებზე შემოხაზვის შემთხვევაში მისი წლიური გადასახადი იქნება 2500 ლარი.

თუ აბიტურიენტი პირველ, მეორე და მესამე პრიორიტეტად აირჩევს საქართველოს უნივერსიტეტის ეკონომიკის პროგრამას, მისი სწავლის საფასური იქნება 2250 ლარი.

შემდეგ ადგილებზე შემოხაზვის შემთხვევაში მისი წლიური გადასახადი იქნება 2500 ლარი.

თუ აბიტურიენტი პირველ, მეორე და მესამე პრიორიტეტად აირჩევს საქართველოს უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის პროგრამას, მისი სწავლის საფასური იქნება 2250 ლარი.

შემდეგ ადგილებზე შემოხაზვის შემთხვევაში მისი წლიური გადასახადი იქნება 2500 ლარი.

თუ აბიტურიენტი პირველ, მეორე და მესამე პრიორიტეტად აირჩევს საქართველოს უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერებების პროგრამას, მისი სწავლის საფასური იქნება 2250 ლარი.

შემდეგ ადგილებზე შემოხაზვის შემთხვევაში მისი წლიური გადასახადი იქნება 2500 ლარი.

თუ აბიტურიენტი პირველ, მეორე და მესამე პრიორიტეტად აირჩევს საქართველოს უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის პროგრამას, მისი სწავლის საფასური იქნება 2250 ლარი.

შემდეგ ადგილებზე შემოხაზვის შემთხვევაში მისი წლიური გადასახადი იქნება 2500 ლარი.

თუ აბიტურიენტი პირველ, მეორე და მესამე პრიორიტეტად აირჩევს საქართველოს უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამას, მისი სწავლის საფასური იქნება 2250 ლარი.

შემდეგ ადგილებზე შემოხაზვის შემთხვევაში მისი წლიური გადასახადი იქნება 2500 ლარი.

თუ აბიტურიენტი პირველ, მეორე და მესამე პრიორიტეტად აირჩევს საქართველოს უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროგრამას, მისი სწავლის საფასური იქნება 2250 ლარი.

შემდეგ ადგილებზე შემოხაზვის შემთხვევაში მისი წლიური გადასახადი იქნება 2500 ლარი.

თუ აბიტურიენტი პირველ, მეორე და მესამე პრიორიტეტად აირჩევს საქართველოს უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის პროგრამას, მისი სწავლის საფასური იქნება 2250 ლარი.

შემდეგ ადგილებზე შემოხაზვის შემთხვევაში მისი წლიური გადასახადი იქნება 2500 ლარი.


სამაგისტრო პროგრამების ფასები


წლიური საფასური შეადგენს 3000 ლარს.

წლიური საფასური შეადგენს 3000 ლარს.

წლიური საფასური შეადგენს 3500 ლარს.

გამოყენებით ფსიქოლოგიის პროგრამაზე საქართველოს უნოვერსიტეტის კურსდამთავრებულთათვის წლიური საფასური იქნება 3000 ლარი.

წლიური საფასური შეადგენს 3000 ლარს.

წლიური საფასური შეადგენს 3000 ლარს.

წლიური საფასური შეადგენს 3000 ლარს.

წლიური საფასური შეადგენს 3500 ლარს.

რეკლამა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროგრამაზე საქართველოს უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთათვის წლიური საფასური იქნება 3000 ლარი.

წლიური საფასური შეადგენს 4000 ლარს.

წლიური საფასური შეადგენს 3500 ლარს.

საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამაზე საქართველოს უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთათვის წლიური საფასური იქნება 3000 ლარი.

წლიური საფასური შეადგენს 3000 ლარს.

წლიური საფასური შეადგენს 3000 ლარს.

წლიური საფასური შეადგენს 3000 ლარს.

წლიური საფასური შეადგენს 3500 ლარს.

წლიური საფასური შეადგენს 3500 ლარს.

წლიური საფასური შეადგენს 3000 ლარს.


სადოქტორო პროგრამების ფასები


წლიური საფასური შეადგენს 3000 ლარს.

წლიური საფასური შეადგენს 3000 ლარს.

წლიური საფასური შეადგენს 3000 ლარს.

წლიური საფასური შეადგენს 3000 ლარს.

წლიური საფასური შეადგენს 3000 ლარს.

წლიური საფასური შეადგენს 3000 ლარს.

წლიური საფასური შეადგენს 3000 ლარს.

წლიური საფასური შეადგენს 3000 ლარს.


ერთწლიანი


წლიური საფასური შეადგენს 2250 ლარს.