თუ სწავლა გინდა
   
საერთაშორისო პროგრამები


საქართველოს უნივერსიტეტის ინფორმატიკის, მათემატიკის და IT-ის სკოლა სკოლა ჩართულია გაცვლითი პროგრამებში (TEMPUS, ERASMUS), რომელთა ფარგლებში სტუდენტებს შესაძლებლობა ეძლევათ უცხოეთის წამყვან უნივერსიტეტებში მოისმინონ სპეციალური კურსები.