თუ სწავლა გინდა
   
ლაბორატორიები


საქართველოს უნივერსიტეტი მუდმივად ორიენტირებულია სტუდენტებისთვის მაქსიმალურად თანამედროვე და მსოფლიო სტანდარტების შესაბამისი გარემოს შექმნისკენ. სპეციალურად ჯანდაცვის სკოლის სტუდენტებისთვის შექმნილია თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ანატომიური, სტომატოლოგიური სამედიცინო და მიკრობიოლოგიიური ლაბორატორიები, რომლებიც უზრუნველყოფს პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებას და სამეცნიერო გამოცდილების შეძენას.