თუ სწავლა გინდა
   
საერთაშორისო პროგრამები


საქართველოს უნივერსიტეტი მოტივირებულია დანერგოს სწავლების საერთაშორისო სტანდარტი, არამედ ხელი შეუწყოს სტუდენტების ინტეგრაციას ევროპისა და ამერიკის სხვასდახვა წამყვან უნივერსიტეტებში. საქართველოს უნივერსიტეტში მოქმედებს საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამები AUPHA, EUPHA, ERAZMUS, TEMPUS, რომელიც ხელს უწყობს სტუდენტს მიიღოს მაღალი დონის განათლება, აქტიურად ჩაერთოს მისთვის საინტერესო სფეროში და მიიღოს პრაქტიკული გამოცდილება.