თუ სწავლა გინდა
   
სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა


ნათია კალაძე
სკოლის დირექტორი
IVკორპუსი, ოთახი: 702
ტელ.: 2 55 22 22 (344)
ელ.ფოსტა: n.kaladze@ug.edu.ge

საქართველოს უნივერსიტეტში სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა 2004 წლიდან ფუნქციონირებს და ლიდერია ჟურნალისტების, საზოგადოებასთან ურთიერთობის, საერთაშორისო ურთიერთობების, პოლიტიკის მეცნირებათა სპეციალისტებისა და ფსიქოლოგების მომზადებაში. სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში სწავლება შეესაბამება მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტების, როგორც აკადემიურ ისე ინფრასტრუქტურულ სტანდარტებს. საქართველოს უნივერსიტეტი ინოვატორია საგანმანათლებლო სივრცეში და აძლევს სტუდენტებს საშუალებას თეორიული ცოდნა გამოსცადონ პრაქტიკაში, გაიარონ სტაჟირება სწავლის პერიოდში და შეიძინონ კონკრეტული სფეროსთვის აუცილებელი პროფესიული უნარ-ჩვევები. სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა სრულადაა აღჭურვილი კონკრეტული სფეროს სპეციალისტისთვის საჭირო უახლესი ტექნიკით და საერთაშორისო კლასის აკადემიური პროგრამით ხელმძღვანელობს.