თუ სწავლა გინდა
   
აკადემიური კალენდარი


2017–2018 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი