თუ სწავლა გინდა
   
აკადემიური კალენდარი


2017–2018 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი2017–2018 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი უცხოელი სტუდენტებისთვის2016–2017 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი (ჯანდაცვის სკოლა)2016–2017 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი (ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამებისათვის)2017–2018 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი (მასწავლებლის მომზადების პროგრამებისათვის)2017–2018 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი უცხოელი სტუდენტებისთვის