თუ სწავლა გინდა
   
საერთაშორისო პროექტები


საქართველოს უნივერსიტეტი ჩართულია სხვადასხვა საერთაშორისო პროექტებში, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს ევროპული სტანდარტების დანერგვას უნივერსიტეტში, თანამედროვე სასწავლო პროგრამების შემუშავებას, უნივერსიტეტის მენეჯმენტის გაუმჯობესებას და ახალი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვასა და განვითარებას.

უნივერსიტეტში მოქმედებს ევროკავშირის პროგრამა Tempus, რომლის მიზანია უმაღლესი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა და თანამშრომლობის განვითარება პარტნიორ ქვეყნებში.

მიმდინარე და დასრულებული პროექტები :

 • Developing Student Career Services in Georgia
  კოორდინატორი - ვილნიუსის უნივერსიტეტი (დასრულებული);
 • Master Programmes in Public Health and Social Services
  კოორდინატორი - კუმბრიას უნივერსიტეტი (დასრულებული);
 • A Network for Developing Lifelong Learning in Armenia, Georgia and Ukraine კოორდინატორი - ლინეუს უნივერსიტეტი (მიმდინარე);
 • Modernization of Mathematics curricula for Engineering and Natural Sciences studies in South Caucasian Universities by introducing modern educational technologies
  კოორდინატორი - სარლენდის უნივერსიტეტი (მიმდინარე);
 • Project Actors Capacity Training in Caucasus
  კოორდინატორი - დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტი (მიმდინარე);