პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
რესურსები


სიმულაციური სასამართლო დარბაზი, რომელიც განკუთვნილია იმიტირებული სასამართლო პროცესების ჩასატარებლად,სტუდენტებს საშუალებას აძლევს წარმართონ სამოქალაქო, სისხლის და ადმინისტრაციული პროცესები, რაც თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების სწავლის საუკეთესო საშუალებაა. დარბაზში შექმნილი გარემო, ხელს უწყობს სტუდენტებს, მომავალში, პროფესიულ გამოწვევებს მზად მყოფნი შეხვდნენ.

TOLES სამართლებრივი ინგლისურის ცენტრი საქართველო  - კავკასიის რეგიონში პირველმა, საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლამ მოიპოვა მსოფლიოში ერთადერთი საერთაშორისო სამართლებრივი ინგლისური ენის  ცენტრის TOLES Legal ექსკლუზიური წევრობა. ცენტრი დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს მოსამზადებელ კურსებს იურისტისთვის აუცილებელ ინგლისურ ენაში და საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდებს (TOLES - foundation, higher and advanced level). იხილეთ მეტი: www.toles.ge

ტრენინგ - ცენტრი :
სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ დაესწრონ აქტუალურ და საჭირო ტრენინგებს    და სამუშაო შეხვედრებს სამართლის ექსპერტებთან.  სტუდენტთა ინიციატივით, სასწავლო პროცესის პარალელურად, სისტემატიურად იმართება მსგავსი შეხვედრები, რაც სამართლის სფეროში პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაღრმავების შესანიშნავი საშუალებაა.

უფასო იურიდიული დახმარების ცენტრი მოქალაქეებს  უწევს იურიდიულ კონსულტაციას, უზრუნველყოფს სასამართლოსა და ადმინისტრაციულ ორგანოებში საქმის განხილვაში  წარმომადგენლობას და ადვოკატირებას. ცენტრში ჩართულნი არიან ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტები, რომლებიც ტრენერ-ადვოკატის ხელმძღვანელობით, უშუალოდ იღებენ მონაწილეობას სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადებასა და კლიენტების წარმომადგენლობაში. საქართველოს უნივერსიტეტის უფასო იურიდიული დახმარების ცენტრი, კლიენტებს წარმოადგენს სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ დავებში. იურიდული მომსახურება სრულიად უფასოა კლიენტებისთვის.

ქართული, გერმანული და საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტი ხელს უწყობს სისხლის სამართლის დოგმატიკისა და პრაქტიკის განვითარებას. ინსტიტუტის მიზანია აწარმოოს,  ქართული, გერმანული და საერთაშორისო სისხლის სამართლის სიღრმისეული კვლევები, რაც ეროვნული კანონმდებლობის განვითარებასა და საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას შეუწყობს ხელს.