თუ სწავლა გინდა
   
წიგნი: საზოგადოებირვი ჯანმრთელობა: თეორია და პრაქტიკა