თუ სწავლა გინდა
   
გადაცემა გია ჯაფარიძესთან ერთად