პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
გადაცემა გია ჯაფარიძესთან ერთად