თუ სწავლა გინდა
   
სტუდენტური თვითმმართველობა


საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა წარმოადგენს სტუდენტების მიერ, საყოველთო არჩევნების გზით არჩეულ ჯგუფს, რომელიც წარადგენს სტუდენტებს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციაში, ჩართულია უნივერსიტეტის მართვის ორგანოებში და ორიენტირებულია სტუდენტების უფლებების დაცვაზე. 

სტუდენტური თვითმმართველობა არის ერთერთი სტუენტური გაერთიანება, რომელიც წარადგენს სტუდენტებს უნივერსიტეტის ფარგლებს გარეთ.

საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტური კლუბებისა და ინოვაციების სამსახური, სტუდენტური კლუბები და სტუდენტური თვითმმართველობა  აქტიური, მრავალფეროვანი და დაუვიწყარი სტუდენტური ცხოვრების გარანტია.

საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის დებულება