პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
ღია კარის დღე


 4 აპრილს, 11:00-დან 16:00სთ-მდე საქართველოს უნივერსიტეტში, სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში გაიმართება ღია კარის დღე შემდეგ საბაკალავრო პროგრამებზე: 

  • პოლიტიკის მეცნიერებები
  • ჟურნალისტიკა
  • საერთაშორისო ურთიერთობები
  • საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR)
  • ფსიქოლოგია

აბიტურიენტებს ექნებათ საშუალება გაეცნონ სიახლეებს, დაათვალიერონ უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა და მიიღონ პასუხი მთავარ კითხვაზე.

ადგილი:  საქართველოს უნივერსიტეტი, IV კორპუსი, ოთახ #701