პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
ღია კარის დღე


26 ივნისს, საქართველოს უნივერსიტეტი ქალაქ ახალციხეში გამართავს ღია კარის დღეს.

აბიტურიენტებს ექნებათ საშუალება გაეცნონ სიახლეებს და მიიღონ პასუხი ყველა საჭირო კითხვაზე.

 

დრო: 16:00 -19:00 სთ
ადგილი:  დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი, მისამართი მანველიშვილის ქ. #19.