თუ სწავლა გინდა
   
ღია ლექციები


ტრენინგების გარდა საქართველოს უნივერსიტეტი აბიტურიენტებს მსმენელის სტატუსით სთავაზობს ლექციებზე დასწრებასაც სასურველი პროფილის მიხედვი, რაც მათ სრულფასოვან შთაბეჭდილებას შეუქმნის იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს სტუდენტობა.

  ღია ლექციებზე დარეგისტრირება