თუ სწავლა გინდა
   
ღია ლექციები


ტრენინგების გარდა საქართველოს უნივერსიტეტი აბიტურიენტებს მსმენელის სტატუსით სთავაზობს ლექციებზე დასწრებასაც სასურველი პროფილის მიხედვი, რაც მათ სრულფასოვან შთაბეჭდილებას შეუქმნის იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს სტუდენტობა.