თუ სწავლა გინდა
   
წიგნების მაღაზია


საქართველოს უნივერსიტეტის წიგნების მაღაზიაში, სტუდენტებს შეუძლიათ შეიძინონ უნივერსიტეტის სტამბაში დაბეჭდილი ქართული და უცხოური სახელმძღვანელოები. წიგნების მაღაზიას მჭიდრო და ხანგრძლივი თანამშრომლობა აქვს Pearson გამომცემლობასთან, რომელიც უნივერსიტეტს უახლეს ლიტერატურას აწვდის.