თუ სწავლა გინდა
   
სამართლის კლინიკა


უფასო იურიდიული დახმარების ცენტრი მოქალაქეებს  უწევს იურიდიულ კონსულტაციას, უზრუნველყოფს სამართლებრივ თუ ადმინისტრაციულ ორგანოებში საქმის განხილვაში  წარმომადგენლობას და ადვოკატირების პროცესის წარმართვას სრულიად უსასყიდლოდ.

ცენტრში ჩართულნი არიან ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტები, რომლებიც კლინიკური განათლების ფარგლებში უშუალოდ იღებენ მონაწილეობას ცენტრის მიერ განხორციელებულ ყველა პროცესში, ტრენერ-ადვოკატის ხელმძღვანელობით.

საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995) 577 255 804