თუ სწავლა გინდა
   
ოლიმპიადა


ოლიმპიადა ბიზნეს და სამოქალაქო განათლებაში

 

28 მაისს, საქართველოს უნივერსიტეტი მართავს ოლიმპიადას სამოქალაქო და ბიზნეს განათლებაში მე-11 და მე-12 კლასელებისთვის.

თარიღი:  28.05.2017

ადგილი:  საქართველოს უნივერსიტეტი, IV კორპუსი, აუდიტორია #501, მისამართი კოსტავას 77ა

დრო:  13:00 სთ