თუ სწავლა გინდა
   
იმიტირებული გამოცდები


საქართველოს უნივერსიტეტის ხელოვნების და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ორგანიზებით, საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართება  იმიტირებული გამოცდები მე-12 კლასელებისთვის  შემდეგ საგნებში:  ისტორია, ინგლისური ენა და ქართული ენა.

 

არსებული ტესტირება ჩატარდება შემდეგი განრიგით:

იმიტირებული  გამოცდა  ქართულ ენასა და ლიტერატურაში გაიმართება 1 აპრილს.

დრო:  11:00 სთ

ადგილი:  საქართველოს უნივერსიტეტი, IV კორპუსი,  მისამართი კოსტავას 77, აუდიტორია 607

 

18 მარტს, გაიმართება ინგლისური ენის იმიტირებული  გამოცდა, რომელიც შედგება ორი ნაწილისგან.

პირველი ნაწილი (აუდიო) ჩატარდება 11:30 სთ - ზე, 201 - ე აუდიტორიაში.

მეორე ნაწილი (ტესტირება) ჩატარდება 12:00 სთ - ზე 607 - ე აუდიტორიაში.

ადგილი:  საქართველოს უნივერსიტეტი, IV კორპუსი,  მისამართი კოსტავას 77

 

25 მარტს, გაიმართება იმიტირებული გამოცდა ისტორიაში.

ადგილი:  საქართველოს უნივერსიტეტი, IV კორპუსი,  მისამართი კოსტავას 77, 607-ე აუდიტორია

დრო:  11:00 სთ

ტესტები  მომზადებულია საქართველოს უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის მიერ, რომელიც მონაწილეობს ეროვნული გამოცდების  გასწორებისა და შეფასების პროცესში საგამოცდო ტესტის ოფიციალური ნიმუშების მიხედვით.

აბიტურიენტებს აქვთ  შესაძლებლობა  ეროვნული გამოცდების დაწყებამდე  შეამოწმონ საკუთარი ცოდნა  და გადალახონ გამოცდის ფსიქოლოგიური შიში. 

იმიტირებულ გამოცდებში მონაწილეობის მიღება უფასოა.

 

იმიტირებულ გამოცდაზე რეგისტრაცია.