თუ სწავლა გინდა
   
იმიტირებული გამოცდები


საქართველოს უნივერსიტეტი, პერიოდულად აცხადებს იმიტირებულ გამოცდებს სხვადასხვა საგნებში. გთხოვთ გვადევნეთ თვალი ვებ გვერდზე და სოციალურ ქსელებში მომავალი იმიტირებული გამოცდის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად.

ტესტები  მომზადებულია საქართველოს უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის მიერ, რომელიც მონაწილეობს ეროვნული გამოცდების  გასწორებისა და შეფასების პროცესში საგამოცდო ტესტის ოფიციალური ნიმუშების მიხედვით.

აბიტურიენტებს აქვთ  შესაძლებლობა  ეროვნული გამოცდების დაწყებამდე  შეამოწმონ საკუთარი ცოდნა  და გადალახონ გამოცდის ფსიქოლოგიური შიში.