პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
იმიტირებული გამოცდები


1 და 2 აპრილს, ქალაქ  ბათუმში საქართველოს უნივერსიტეტი აბიტურიენტებისთვის მართავს  უფასო იმიტირებულ გამოცდებს შემდეგ საგნებში:

  • ქართული ენა და ლიტერატურა;
  • ინგლისური ენა;
  • ისტორია;
  • მათემატიკა.

1 აპრილს, გაიმართება იმიტირებული გამოცდა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში.

დრო:  09:00 სთ

ადგილი:  იუჯი სკოლა, მის. ჯავახიშვილის 5

 

ასევე, 1 აპრილს გაიამრთება იმიტირებული გამოცდა უცხო ენაში (ინგლისური)

დრო:  15:00 სთ

ადგილი:  იუჯი სკოლა, მის. ჯავახიშვილის 5

 

2 აპრილს, გაიმართება იმიტირებული გამოცდა მათემატიკაში.

დრო:  09:00 სთ

ადგილი:  იუჯი სკოლა, მის. ჯავახიშვილის 5

 

ასევე, 2 აპრილს გაიმართება იმიტირებული გამოცდა ისტორიაში.

დრო:  15:00 სთ

ადგილი:  იუჯი სკოლა, მის. ჯავახიშვილის 5

 

იმიტირებულ გამოცდაში მონაწილეობის მსურველებმა გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია.

თითოეული, გამოცდის შემდეგ ჩატარდება საქართველოს უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამების პრეზენტაცია  აბიტურიენტებისთვის.

ტესტები  მომზადებულია საქართველოს უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის მიერ, რომელიც მონაწილეობს ეროვნული გამოცდების  გასწორებისა და შეფასების პროცესში საგამოცდო ტესტის ოფიციალური ნიმუშების მიხედვით.

აბიტურიენტებს აქვთ  შესაძლებლობა  ეროვნული გამოცდების დაწყებამდე  შეამოწმონ საკუთარი ცოდნა  და გადალახონ გამოცდის ფსიქოლოგიური შიში.