პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
იმიტირებული გამოცდები


იმიტირებული გამოცდა აბიტურიენტებისათვის

16 დეკემბერს, საქართველოს უნივერსიტეტი მე-11, მე-12 კლასელებისათვის მართავს იმიტირებულ გამოცდას ინგლისურ ენაში.

თარიღი:  16.12.2016

ადგილი:  საქართველოს უნივერსიტეტი, IV კორპუსი, 501 ოთახი

დრო:  15:00 სთ

გთხოვთ, გვადევნოთ თვალი ვებ გვერდზე და სოციალურ ქსელებში მომავალი იმიტირებული გამოცდის  შესახებ დეტალური  ინფორმაციის მისაღებად.