თუ სწავლა გინდა
   
სასერტიფიკატო კურსები


საქართველოს უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას ინგლისურენოვან, ინტენსიურ სასერტიფიკატო პროგრამებზე, 2017 წლის ზაფხულში  შემდეგი მიმართულებებით:

 • პროექტის მენეჯმენტი
 • ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი
 • სასტუმროს საქმის მენეჯმენტი
 • მობილური აპლიკაციებისა და კომპიუტერული პროგრამირების საფუძვლები
 • ლიდერობის და მოტივაციის ფსიქოლოგია
 • სტრატეგიული კომუნიკაციის საფუძვლები
 • საერთაშორისო ბიზნეს სამართალი
 • ევროპული ენები

სასწავლო პროცესს წარმართავენ ადგილობრივი და უცხოელი ექსპერტები, ადგილობრივი და მოწვეული პროფესორები და პრაქტიკოსი სპეციალისტები. პროგრამა შედგენილია ევროპული და ამერიკული სტანდარტების მიხედვით.

სწავლის დასრულების შემდეგ თითოეულ მონაწილეს გადაეცემა ინგლისურენოვანი სერტიფიკატი.


Hospitality and hotel management is a course for those who wish to enjoy both personal and professional success in the hospitality industry; and need to have a more than casual understanding of the business and financial operations of the industry. The course will provide a realistic look at every major portion of the hotel business which will help anyone planning or currently pursuing one of the many different career opportunities available in this burgeoning and dynamic industry.

Course duration: 3 weeks

Course price: 800$

Project Management training course provides you with the fundamental knowledge and skills to leverage key project management concepts, implement effective project management processes, and develop leadership skills needed for successfully planning, managing, and delivering projects of any size and scope.

Course duration: 3 weeks

Course price: 800$

Human Resource Management training course is designed to build participants' awareness and knowledge of the major functions that make up a modern HR department. Its modules are considered fundamental and include basic knowledge as well as latest trends and keys to effectiveness.

Course duration: 3 weeks

Course price: 800$

The Department of Informatics  of the University of Georgia offers all options for learning computer network, Microsoft office, programming basics and mobile applications.  It provides contemporary, high-quality teaching methods and the infrastructure designed to fully support the learning process.   Here, we guarantee outstanding and rapid results.

The department offers a wide variety of Computer Network, Microsoft Office, Mobile applications and Programming basics.  These intensive courses are designed to help students at work and in life in general. 

 

Why Learn Computer Network, Microsoft Office, Mobile applications and Programming basics at the University of Georgia?

 • The University of Georgia is the official partner of Cisco Academy, Microsoft Academy.
 • Enjoy a friendly, caring and safe learning environment
 • Learn from experienced and highly-qualified teachers
 • The courses are taught in small groups and are suitable for adults of all ages.

 

Our IT department is equipped with excellent infrastructure and equipment for studying Computer Networking, Microsoft Office, Mobile Applications and Programming Basics including the relevant laboratories.

Upon completion of the course the learner takes a test according to the course. The Microsoft Office and Computer Network is taught and exams are passed automatically through Cisco and Microsoft Academy. Practical exams will be held in Mobile Applications and Programming Basics and the students will be awarded with certificates issued by the University of Georgia. 

 

Course duration

Computer Network - 8 weeks, 20 lessons per week (including 2 hours class activities + 2 hours of language laboratory)                

Microsoft Office, Mobile Applications and Programming - 4 weeks, 20 lessons per week (including 2 hours class activities + 2 hours of language laboratory)

 

TUITION FEE

Microsoft Office - 550 USD;

Mobile Applications and Programming Basics Course – 800 USD;

Computer Network – 1200 USD


The course is an introduction to the field of psychology of leadership and motivation; It discusses the fundamental social-psychological dimensions of managerial work, including well- known techniques and strategic tools; Students learn to invent creative approaches and build right attitudes for deep knowledge, understanding and implementation of the processes. The courses will cover the fundamental psychological development.

The course covers the following topics:

 • Psychology of Leadership (3 days, 5 hours per day)
 • Communication and motivation (3 days, 5 hours per day)
 • Conflict Management, Facilitation and Mediation (3 days, 5 hours per day)
 • Gender and Diversity Management (1 day, 5 hours per day)

 

TUITION FEE - 800 USD


The course introduces the field of strategic communication and discusses basic models that will serve as guidelines to the rest of the course. Students will explore the practical tools of effective communications.

The course covers the development of public relations theory and message elements, tools of social media, concepts of brand and effective public presentation.

 

The course covers the following topics:

 • PR Elements and Message (3 days, 5 hours per day)
 • Social Media (3 days, 5 hours per day)
 • Branding (3 days, 5 hours per day)
 • Public Speaking (3 days, 5 hours per day)

 

TUITION FEE - 800 USD


This summer, improve your Legal English skills and study international law at the University of Georgia. The entire program consists of four weeks of courses, in the mornings and in the afternoons. Each module is independent and can be taken separately.

4 week program: 2 two-week modules

 

 

1ST MODULE

Mornings: Legal English I, preparation for TOLES Foundation Exam

Afternoons: Depending upon demand, one or more of these courses will be offered:

 • International Business Transactions
 • Comparative Corporate Law
 • Comparative Contract Law
 • US Legal System

 

2ND MODULE

Mornings: Legal English II, preparation for TOLES Higher Exam

Afternoons: Depending upon demand, one or more of these courses will be offered:

 • Legal Research & Writing: Legal Drafting
 • US Legal System

 

TUITION FEE

Each module separately - 600 USD

Both modules - 890 USD


The Department of European Languages of the University of Georgia offers all means for learning European Languages in accordance with individual goals and capabilities of a student.  It provides contemporary, high-quality teaching methods and the milieu designed to fully support the learning process.   Here, we guarantee outstanding and rapid results.

The department offers a wide variety of General English/German/French/Italian /Spanish intensive courses (Beginner, Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper-intermediate, Advanced) designed to help students excel at work and in life in general.  

 

Why Learn European Languages at the University of Georgia?

 • Quickly achieve impressive results and definitely reach your desired level of knowledge
 • Enjoy a friendly, caring and safe learning environment
 • Learn from experienced and highly-qualified (Georgian and Foreign) teachers
 • The courses are taught in small groups and are suitable for adults of all ages.

 

Our language department is equipped with excellent infrastructure and equipment for studying European Languages, including a language laboratory.

Upon completion of the course the learner takes a language test. Both the written and the oral part of the examination have to be passed with at least the level the learner would like to achieve.

Upon successful completion of the course the learner takes the language certificate issued by the University of Georgia.

 

DURATION 

16 lessons per week (class activities +2 hours of language laboratory activities; total -144 lessons)

 

LENGTH

8 weeks each level

 

Course price

1200$