პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
სასერტიფიკატო პროგრამა


საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის მეცნიერებათა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სკოლა აცხადებს სასერთიფიკატო კურსს ჯანდაცვის მენეჯმენტში. 
კერძოდ:
ჯანდაცვის მენეჯმენტი -ჯანდაცვითი სახელმწიფო და კერძო სერვისების მართვა

კურსი განკუთვნილია ჯანდაცვის სექტორში სხვადასხვა დონის მენეჯერულ პოზიციებზე მყოფი პირებისთვის ( ექიმი, ექთანი, ფარმაცევტი, ჯანდაცვის ადმინისტრატორი)

კურსის მიზანია მოამზადოს და საბაზო კომპეტენცია გაუძლიეროს სამედიცინო სექტორში მომუშავე ჯანდაცვის მენეჯერებს, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტებს, ფარმაცევტებს, ლიდერ ექთნებს რომლებიც შეძლებენ ჯანდაცვის სისტემის რეფორმისა და ახალი მოთხოვნების პირობებში ეფექტურ საქმიანობას, სიახლეების გაგებას, ცვლილებების ხელშეწყობას და ადეკვატური მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღებას

კურსს წარუძღვებიან ჯანდაცვის სისტემაში მომუშავე და ამავდროულად საქართველოს უნივერსიტეტის დარგობრივი აკადემიური სტატუსის პროფესიონალები, მოწვეული სპიკერები (ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაზღვევო კომპანები, ჯანდაცვის აღმასრულებელი სტრუქტურები)

აპლიკანტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს შედეგი საბუთები:
1. CV
2. პირადობის ასლი/ დასკანერებული
3. განათლების სერთიფიკატი


საბუთები გამოგზავნეთ მეილზე: t.lobjanidze@ug.edu.ge 

კურსის ფასი შეადგენს  550 ლარს . კურსის ხანგრძლიობაა 1 თვე.
შაბათი და კვირა აქტიური მუშაობის გრაფიკით, დანარჩენი დრო ეთმობა დავალებების შესრულებას, პროექტის დაცვას.

შესაძლებელია თანხის ნაწილობრივ  გადახდა. 
რეგისტრაციისას 250 ლარი, ხოლო მესამე კვირას 300 ლარი. 
კორპორატიული შეკვეთის /ერთი დაწესებულებიდან 3 და მეტი მსმენელის/ შემთხვევაში მოქმედებს ფასდაკლება და შეადგენს 500 ლარს.

სწავლა იწყება 27 მაისს, დასრულდება 25 ივნისს.  განაცხადი მიიღება  26 მაისის ჩათვლით.
დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვწერეთ მითითებულ მეილზე.