პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
რესურსები


საერთაშორისო სერტიფიკატები

საქართველოს უნივერსიტეტი პირველი საგანმანათლებლო დაწესებულებაა საქართველოში, რომელმაც დაამყარა კავშირი Oracle Corporation-თან საგანმანათლებლო კუთხით და დაარსა Oracle Academy.  აკადემია შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტებს გაიარონ კურსები და მიიღონ საერთაშორისო სერტიფიკატები.

საქართველოს უნივერსიტეტი ჩართულია MikroTik-ის აკადემიების ქსელში, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს სტუნდენტს კურსის დამთავრების შემდეგ აიღოს MTCNA-ის საერთაშორისო სერტიფიკატი.

საქართველოს უნივერსიტეტი საქართველოს ერთადერთი უმაღლესი სასწავლებელია, რომელიც ჩართულია Microsoft IT Academy პროგრამაში. რაც მთავარია,  ყველა სტუდენტს გამოცდების ონლაინ სისტემით წარმატებით ჩაბარების  შემთხვევში დამატებითი საზღაურის გარეშე შეუძლია აიღოს Microsoft-ის სხვადასხვა სერტიფიკატი.

Zend Technologies- მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი ფირმაა ვებ-ტექნოლოგიებში. აღნიშნულ ფირმას ევროპისა და აშშ-ს მასშტაბით ბევრ ქალაქში ჰყავს წარმომადგენლობა. სამხრეთ კავკასიის რეგიონში კი პირველად, საქართველოს უნივერსიტეტმა დაამყარა ურთიერთობა ამ კომპანიასთან.

 

ბიბლიოთეკა

საქართველოს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა სტუდენტებს სთავაზობს საგანმანათლებლო სამეცნიერო ლიტერატურის ფართო და მდიდარ არჩევანს. ბიბლიოთეკაში ასევე ხელმისაწვდომია ელექტრონული წიგნები, ჟურნალები და შემდეგი საინფორმაციო საძიებო სისტემები:

  • EBSCO
  • Cambridge University Press
  • JSTOR
  • HINARY

ბიბლიოთეკა სტუდენტებს სთავაზობს მყუდრო სამკითხველო დარბაზებსა და სპეციალიზირებულ, WiFi-ით უზრუნველყოფილ სივრცეს.

წიგნების მაღაზია

საქართველოს უნივერსიტეტის წიგნების მაღაზიაში, სტუდენტებს შეუძლიათ შეიძინონ უნივერსიტეტის სტამბაში დაბეჭდილი ქართული და უცხოური სახელმძღვანელოები. წიგნების მაღაზიას მჭიდრო და ხანგრძლივი თანამშრომლობა აქვს Pearson გამომცემლობასთან, რომელიც უნივერსიტეტს უახლეს ლიტერატურას აწვდის.

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა 

 

ირანის კაბინეტი - ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოს ხელშეწყობით მოწყობილი  თანამედროვე  სასწავლო/სამეცნიერო ლიტერატურით და ირანული სატელევიზიო არხების ყურების შესაძლებლობით აღჭურვილი სასწავლო კაბინეტია, სადაც ირანისტიკის მიმართულების სტუდენტებს შეუძლიათ  ქვეყნის შესახებ ცოდნისა და  სპარსული ენის ფლობის ხარისხის სრულყოფა.

ენების  სწავლების ლაბორატორია -  გათვლილია ერთდროულად 150 სტუდენტის მუშაობაზე;  აღჭურვილია ენის სწავლების თანამედროვე  კომპიუტერული  პროგრამებით და ემსახურება როგორც ინგლისური, ისე აღმოსავლური ენების  ფლობის კომპეტენციის ამაღლებას სპეციალურად შემუშავებული ენობრივი პროგრამების გამოყენებით. 

არქეოლოგიური  გამოფენა/მუზეუმი -  საუნივერსიტეტო მუზეუმის ოფიციალური სტატუსის მქონე არქეოლოგიური გამოფენა და ფონდსაცავი,  სადაც ხდება სამშვილდის არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ მოპოვებული არქეოლოგიური არტეფაქტების დაცვა, მომზადება საექსპოზიციოდ და გამოფენა სამუზეუმო სივრცეში. ამავდროულად, მუზეუმი/გამოფენა გამოიყენება შესაბამისი სპეციალობის სტუდენტების პროფესიული უნარების გასავითარებლად (მასალის დამუშავება, შესაბამისი ტექსტების მომზადება, გამოფენის ორგანიზება) და ხელს უწყობს მათი პროფესიულ/პრაქტიკული ჩვევების გაძლიერებას.

სამშვილდის არქეოლოგიური ექსპედიცია - უახლესი  ევროპულ-ამერიკული არქეოლოგიური იარაღ-ხელსაწყოებით და საველე მუშაობისთვის  აუცილებელი ყველა  პირობის დაცვით უზრუნველყოფილი  უნივერსიტეტის არქეოლოგიური ექსპედიცია, რომელიც აწარმოებს სამშვილდის ნაქალაქარის მეცნიერულ კვლევას შესაბამისი მიმართულების (არქეოლოგია, ისტორია, ხელოვნებათმცოდნეობა, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ტურიზმი) სტუდენტების მონაწილეობით და წარმოადგენს მათი პროფესიულ/პრაქტიკული უნარების სრულყოფის მნიშვნელოვან ბაზას.

 

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

 

UGTV სტუდია არის თანამედროვე და უახლესი მულტიმედიური ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სატელევიზიო სტუდია, სადაც სისტემატურად მიმდინარეობს სტუდენტებისა და პროფესორების მიერ მომზადებული გადაცემების ჩაწერა. 

 

UGTV საქართველოს უნივერსიტეტის ექსკლუზიური რესურსია და სტუდენტებს საშუალებას აძლევს მოამზადონ გადაცემები, აწარმოონ გადაღებები, განახორციელონ საკუთარი იდეები, შეისწავლონ აუდიო-ვიდეო მონტაჟი და გამოიმუშაონ შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიული უნარ-ჩვევები, რაც შემდგომში უზრუნველყოფს მათ წარმატებულ კარიერას მედია ბიზნესში.

მედია ცენტრი განკუთვნილია ჟურნალისტიკის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროგრამის სტუდენტებისთვის, სადაც მათ ეძლევათ შესაძლებლობა შეასრულონ პრაქტიკული დავალებები და განივითარონ პროფესიული უნარ-ჩვევები.

 

საერთაშორისო პოლიტიკის ანალიტიკური ცენტრი
ანალიტიკური ონლაინ რესურსია, სადაც ხდება მიმდინარე  პოლიტიკური  და  საერთაშორისომოვლენების 
ანალიზი და მისი შედეგები ასახულია ინტერაქტიულ რუკაზე. 

 

UG PR Consulting ცენტრში სტუდენტები გადიან პრაქტიკას, ახორციელებენ PR კვლევებსა და ამუშავებენ სტრატეგიებს კომპანიებისთვის.

 

ფსიქოლოგიური მომსახურებისა და ანალიტიკის ცენტრში

ხორციელდება ინდივიდუალური კონსულტირება და თერაპია, ჯგუფური თერაპია, სატელეფონო ფსიქოლოგიური დახმარება, მიზნობრივ-თემატური ტრენინგები, სოციალურ-ფსიქოლოგიური კვლევები და გამოცემები. ცენტრი ფსიქოლოგიის სტუდენტებს შესაძლებლობას აძლევს ჩაერთონ სხვადასხვა ტიპის აქტივობაში და  შეიძენონ პროფესიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები.

 

სამართლის სკოლა

 

სიმულაციური სასამართლო დარბაზი  სტუდენტებს საშუალებას აძლევს მიიღონ უნიკალური გამოცდილება და პრაქტიკა სამართლის სფეროში.

TOLES სამართლებრივი ინგლისური ენის ცენტრი საქართველო კავკასიის რეგიონში პირველმა, საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლამ მოიპოვა მსოფლიოში ერთადერთი საერთაშორისო სამართლებრივი ინგლისური ენის ცენტრის TOLES Legal ექსკლუზიური წევრობა. ცენტრი დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს მოსამზადებელ კურსებს იურისტისთვის აუცილებელ ინგლისურ ენაში და საერთაშორისო სასერთიფიკატო გამოცდებს (TOLES - foundation, higher and advanced level). იხილეთ მეტი: www.toles.ge

უფასო იურიდიული დახმარების ცენტრი მოქალაქეებს  უწევს იურიდიულ კონსულტაციას, უზრუნველყოფს სამართლებრივ თუ ადმინისტრაციულ ორგანოებში საქმის განხილვაში  წარმომადგენლობას და ადვოკატირების პროცესის წარმართვას სრულიად უსასყიდლოდ.

ცენტრში ჩართულნი არიან ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტები, რომლებიც კლინიკური განათლების ფარგლებში უშუალოდ იღებენ მონაწილეობას ცენტრის მიერ განხორციელებულ ყველა პროცესში, ტრენერ-ადვოკატის ხელმძღვანელობით.

 

ქართული, გერმანული და საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტი სტუდენტების აქტიური ჩართულობით  ახორციელებს შედარებითსამართლებრივ კვლევებს, ორგანიზებას უწევს საჯარო მოხსენებებსა თუ სამუშაო შეხვედრებს, ამზადებს სამეცნიერო პუბლიკაციებს და კონფერენციებს. სტუდენტებს ინსტიტუტი ეხმარება იმიტირებული პროცესების ორგანიზებასა და მონაწილეობაში.

ტრენინგ-ცენტრი სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ დაესწრონ აქტუალურ და საჭირო ტრენინგებს და სამუშაო შეხვედრებს სამართლის ექსპერტებთან. სტუდენტთა ინიციატივით სასწავლო პროცესის პარალელურად სისტემატიურად იმართება მსგავსი შეხვედრები, რაც სამართლის სფეროში პრაქტიკული ცოდნის გაღრმავების შესანიშნავი საშუალებაა.

 

ინფორმატიკის, ინჟინერიისა და მათემატიკის სკოლა

 

ფიზიკის ლაბორატორია აღჭურვილია თანამედროვე სასწავლო ლაბორატორიული დანადგარებით (Pasco, National Instruments). მათ გარდა შექმნილია უნიკალური ლაბორატორიული დანადგარები, რომლებიც იმართება LabView-ს მეშვეობით. ინჟინერიის ლაბორატორიაში სტუდენტებს საშუალება აქვთ შეისწავლონ ინჟინერიის საფუძვლები და, ზოგადად ფიზიკის კანონები, უშუალოდ ცდებზე დაკვირვებით. ლაბორატორია მოიცავს მექანიკის, ელექტროობისა და მაგნეტიზმის, ოპტიკისა და რადიოტექნიკის ამოცანებს. ლაბორატორიაში სტუდენტებს შეუძლიათ თავად შეიმუშაონ და შექმნან საკუთარი იდეების მიხედვით დანადგარები და LabView-ს მეშვეობით მოახდინონ ამ დანადგარების პროგრამული მართვა.

 

რობოტიკისა და ელექტრონიკის სკოლა UG Limes არის უნიკალური სასწავლო პროგრამა, რომლითაც ახალგაზრდები ეუფლებიან რობოტოტექნიკის, ელექტრონიკისა და პროგრამირების ათვისებისათვის საჭირო პრაქტიკულ და თეორიულ ცოდნას. საქართველოს უნივერსიტეტის ელექტრონიკის ლაბორატორია უნიკალურია თავისი მუშაობის პრინციპით მთელ საქართველოში. ამ ლაბორატორიაში სტუდენტებს აქვთ საშუალება იმუშაონ სხვადასხვა სახის კომერციულ პროექტზე. პრაქტიკული მეცადინეობები ინტეგრირებულია სასწავლო პროცესში და  სტუდენტები საინჟინრო საგნებს ეუფლებიან ლაბორატორიულ გარემოში, სადაც თითოეული მათგანი უზრუნველყოფილია ყველა საჭირო ელექტრული კომპონენტით თუ გამზომი ხელსაწყოთი. რობოტიკისა და ელექტრონიკის ლაბორატორია აღჭურვილია თანემედროვე ტექნოლოგიებით, როგორიცაა: 3D პრინტერი, CNC დაზგა, ოსცილოგრაფები, ტალღური გენერატორები და სხვა.

 

უნივერსიტეტი აღჭურვილია CISCO-ს ლაბორატორიით და მინიჭებული აქვს  CCNA და CCNP სერთიფიკატების გაცემის უფლება. უნივერსიტეტის შესაბამისი სასწავლო კურსი ინტეგრირებულია ამ პროგრამასთან და მისი დამთავრება სტუდენტებს ხელს უწყობს სხვადასხვა მოდულების წარმატებით დაძლევაში, CISCO-ს სასერთიფიკატო გამოცდის წარმატებით გადალახვაში და CCNA-სერთიფიკატის მოპოვებაში.

 

სასწავლო ცენტრი UG Lemondo Trainings წარმოადგენს საქართველოს უნივერსიტეტისა და ბაზარზე წამყვანი კომპანიის, Lemondo-ს ერთობლივ, უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილ ტრენინგ ცენტრს, რომელიც დეველოპერებს სთავაზობს სრულყოფილ, თეორიულ და პრაქტიკულ კურსებს მობილური აპლიკაციების დეველოპმენტის მიმართულებით.

 

საქართველოს უნივერსიტეტი პირველი საგანმანათლებლო ინსტიტუტია საქართველოში, რომელმაც მოიპოვა Apple iOS University Developer Program-ის წევრობა და ლიცენზია. აღნიშნული პროგრამის მეშვეობით, საქართველოს უნივერსიტეტის  UG Lemondo ტრენინგ ცენტრს საშუალება ეძლევა სტუდენტებს ასწავლოს iOS აპლიკაციების დეველოპმენტი iOS SDK-სა და სხვა Apple ტექნოლოგიების გამოყენებით.

 

ბიზნესის, ეკონომიკისა და მართვის სკოლა

 

ბიზნესის, ეკონომიკისა და მართვის სკოლას გააჩნია კომპიუტერული ლაბორატორია, სადაც სტანდარტულ პროგრამულ უზრუნველყოფასთან ერთად სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომია თანამედროვე ბუღალტრული, ფინანსური და სტატისტიკური პროგრამები. სკოლა ასევე ფლობს სტრატეგიული მენეჯმენტის სიმულაციურ პროგრამას „The Business Strategy Game”, რომელიც სტუდენტებს საშუალებას აძლევს სიმულაციურ გარემოში მიიღონ სტრატეგიული ბიზნეს გადაწყვეტილებები.

ბიზნესის, ეკონომიკისა და მართვის სკოლის კურსებში გამოყენებული სასწავლო მასალები დაფუძნებულია უახლესი სამეცნიერო კვლევებსა და მიღწევებზე. სახელმძღვანელო ლიტერატურა, მათ შორის Pearson-ის, McGraw.Hill-ის მასალები ხელმისაწვდომია საქართველოს უნივერსიტეტის ყველა სტუდენტისა და პროფესორ-მასწავლებლისთვის. ბიბლიოთეკის რესურსი ასევე მოიცავს Cambridge Journals,HBR, EBSCO, Jstor ელექტრონულ რესურსებს.

სკოლა ეკონომიკის მიმართულებით თანამშრომლობს „ეკონომიკის თავისუფლების ინსტიტუტთან“, რომელიც განთავსებულია საქართველოს უნივერსიტეტის შენობაში ბიზნესის, ეკონომიკისა და მართვის სკოლის სართულზე და უზრუნველყოფს სტუდენტებისთვის ეკონომიკის მიმართულებით თანამედროვე და მრავალფეროვანი რესურსების წვდომას.

 

ჯანმრთელობის მეცნიერებათა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლა

 

სიმულაციური ჰოსპიტალი არის საქართველოში ერთ-ერთი საუკეთესო მულტიპროფილური სიმულაციური  ლაბორატორია,  რომელიც წარმოადგენს საავადმყოფოს იმიტაციას.  აღჭურვილია თანამედროვე სამედიცინო-სასწავლო  სიმულატორებით, მულტიფუნქციური მანეკენებითა და  სამედიცინო ინვენტარით.  რეალურთან მაქსიმალურად მიახლოებულ გარემოში სტუდენტები  ეუფლებიან ისეთ  პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს, როგორიცაა: პაციენტის მოვლა, ინექციები, პერიფერიული ვენის კათეტერიზაცია, შარდის ბუშტის კათეტერიზაცია, ზონდირება, ფილტვისა და გულის აუსკულტაცია, ჭრილობის დამუშავება, სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სხვა.

სიმულაციური ჰოსპიტალი  მოიცავს სამ ფუნქციურ ნაწილს: სამანიპულაციო, სამეანო-გინეკოლოგიურ და უშუალოდ ჰოსპიტალურს თავისი სასწავლო აუდიტორიით. გამოყენებულია სიმულაციურ პაციენტზე/მანეკენზე/ მანიპულაცია-პროცედურებისა და დავალების შესრულების როგორც ვიდეოჩანაწერების, ასევე ონლაინ გადაცემის გზით გარჩევისა და შეფასების პრაქტიკა.

სტომატოლოგიური სიმულაციური და პრაქტიკული ლაბორატორია წარმოადგეგნს მულტიპროფილურ სტომატოლოგიურ სიმულაციურ პრაქტიკულ ლაბორატორიას, სადაც გამოყენებულია პრაქტიკული უნარების გამომუშავებისა და განვითარებისათვის სწავლების თანამედროვე მეთოდები.  სტუდენტები სპეციალიზირებულ მანეკენებზე უშუალოდ ეცნობიან სტომატოლოგიური მომსახურეობის ყველა მნიშვნელოვან ასპექტს, მუშაობენ მრავალფუნქციური სტომატოლოგიურ მაგიდებთან და მოწყობილობებთან, რაც  საშუალებას აძლევთ მიიღონ პრაქტიკული უნარები ისეთ კერძო მიმართულებებში, როგორიცაა: თერაპიული, ორთოპედიული, ქირურგიული და ორთოდონტიული სტომატოლოგია.

აღნიშნული ლაბორატორია ფორმირებულია ტრომსოს უნივერსიტეტის გამოცდილების მაგალითზე და  რეგიონში საუკეთესოა.

სიმულაციური აფთიაქი წარმოადგენს ფარმაცევტული პროგრამის სიმულაციურ ბაზას, სადაც შესაძლებელია თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ დონეზე გამოყენების დემონსტრირება. აქ სრულდება სიტუაციური ამოცანები და ირჩევა კლინიკური ქეისები, რაც პრაქტიკულად ხორციელდება როლური (ფარმაცევტი-პაციენტი,  ფარმაცევტი-ექიმი-პაციენტი, ფარმაცევტი-ექიმი-ჯანდაცვის სპეციალისტი და სხვ.)   თამაშების შესრულებით.   სტუდენტები ადგენენ ფარმაცევტულ ქეისს, რაც მოიცავს მედიკამენტურ თერაპიას,    სამედიცინო დანიშნულების საგნების მიწოდებას, ფარმაცევტული კომპიუტერული პროგრამების ცოდნას და გამოყენებას.

აქვე ხდება   ფარმაცევტული ქეისის განხილვა და შეფასება.

ანატომია, ბიოქიმია და მიკრობიოლოგიის ლაბორატორიები აღჭურვილია სასწავლო თემატიკისთვის  საჭირო ყველა მანეკენითა და ფანტომით, ასევე ოპტიკური და ცდებისთვის აუცილებელი რეაქტივებით, ნიადაგებით, ინსტრუმენტებით, აპარატურით  რაც აუცილებელია  პროცესებისა და სურათების ცოცხალი წარმოდგენისა და გააზრებისათვის.