თუ სწავლა გინდა
   
ფსიქოლოგიური მომსახურებისა და ანალიტიკის ცენტრი


ფსიქოლოგიური მომსახურებისა და ანალიტიკის ცენტრში ხორციელდება ინდივიდუალური კონსულტირება და თერაპია, ჯგუფური თერაპია, სატელეფონო ფსიქოლოგიური დახმარება, მიზნობრივ-თემატური ტრენინგები, სოციალურ-ფსიქოლოგიური კვლევები და გამოცემები. ცენტრი ფსიქოლოგიის სტუდენტებს შესაძლებლობას აძლევს ჩაერთონ სხვადასხვა ტიპის აქტივობაში და  შეიძენონ პროფესიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები.