თუ სწავლა გინდა
   
ენების სწავლების ლაბორატორია


ენების სწავლების ლაბორატორია გათვლილია ერთდროულად 150 სტუდენტის მუშაობაზე;  აღჭურვილია ენის სწავლების თანამედროვე  კომპიუტერული  პროგრამებით და ემსახურება როგორც ინგლისური, ისე აღმოსავლური ენების  ფლობის კომპეტენციის ამაღლებას სპეციალურად შემუშავებული ენობრივი პროგრამების გამოყენებით.