პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ვარდოსანიძე ანა

, ბაკალავრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ბიზნესის ადმინისტრირება May 9 2012 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ა(ა)იპ სამოქალაქო განათლების ფონდი ადმინისტრაციული უფროსი, დირექტორის თანაშემწე 2013.01.01 1900.01.01
2 შპს "ყოველკვირეული საინფორმაციო-ანალიტიკური ჟურნალი ტაბულა" მარკეტინგს მენეჯერი, პრომო გოგოების კოორდინატორი 2011.10.03 2012.12.31
3 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.01.01 2014.07.01
4 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი