პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


შენგელია ელენე

, დოქტორი

  • e_schengelia@yahoo.de

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.01.21 2013.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.02.21 2013.07.01
3 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2017.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი