თუ სწავლა გინდა
   
სვანიშვილი ირაკლი

მოწვეული ლექტორი, ქსელის ადმინისტრატორი, ხარისხის გარეშეგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ინფორმაციული ტექნოლოგიები /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი