თუ სწავლა გინდა
   
სვანიშვილი ირაკლი

მოწვეული ლექტორი, ქსელის ადმინისტრატორი, ხარისხის გარეშე


ბიო

ირაკლი სვანიშვილი - მოწვეული ლექტორი, საქართვლოს უნივერსიტეტის იფორმატიკის, ინჟინერიისა და მათემატიკის სკოლაში. ინფორმატიკის ბაკალავრი, ასევე მუშაობს საქართველოს უნივერსიტეტის IT ინფრასტრუქტურის დეპარტამენტში ქსელის ადმინისტრატორად. მონაწილეობა აქვს მიღებული საერთაშორისო კონფერენციებში.  გავლილი აქვს  საერთაშორისო აკადემიების: CISCO, Microsoft, Oracle  ტრენინგები.