თუ სწავლა გინდა
   
აბაშიძე გუგა

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი


ბიო

გუგა აბაშიძე - ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი, საქართველოს უნივერსიტეტის ბიზნესის, ეკონომიკისა და მართვის სკოლის მოწვეული ლექტორი. გააჩნია სხვადასხვა სფეროში მოქმედი კომპანიების მართვის მრავალწლიანი გამოცდილება. ამჟამად, არის ორი წარმატებული სტარტაპის მფლობელი და მენეჯერი (ბიზნეს სერვისები, საერთაშორისო გადაზიდვები). აქტიური მონაწილეობა აქვს მიღებული სხვადასხვა სახელმწიფო და კერძო პროექტების დაგეგმვასა და აღსრულებაში. სხვადასხვა პერიოდში, მონაწილეობა აქვს მიღებული საერთაშორისო და ადგილობრივ დარგობრივ კონფერენციებში.