თუ სწავლა გინდა
   
აბაშიძე გუგა

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ბრადფორდის უნივერსიტეტი ბიზნეს ადმინისტრირება Dec 12 2008 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.01 2014.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.01 2014.07.01
3 კონტრალო საქართველო მმართველი პარტნიორი 2012.12.03 1900.01.01
4 იუჯითი ჯგუფი საინვესტიციო პროექტების მენეჯერი 2012.02.06 1900.01.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი