თუ სწავლა გინდა
   
ქარაია კლარა (ინგა)

მოწვეული ლექტორი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორიის ფაკულტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი Jul 10 2012 12:00AM/
2 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი Sep 7 2012 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
2 თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია მეცნიერ-თანამშრომელი, პედაგოგი 2007 -
3 ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პედაგოგი 2007 -
4 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მუზეუმებისა და კოლექციების სამმართველოს უფროსი 2001 2009
5 ა. პუშკინის სახ. პედაგოგიური ინსტიტუტი პედაგოგი 1989 1994
6 სურათების ეროვნული გალერეა/საქართველოს ”მხატვრის სახლი” საგამოფენო განყოფილების გამგე 1984 2001
7 საქართველოს ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი (არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი) თბილისი, უზნაძის 14 მეცნიერ-თანამშრომელი 1978 1984
8 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მინისტრის მრჩეველი 17.05.2013 10/20/2015

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 რეზო იაშვილის კერამიკა 1999
2 გელა სამსონიძე, მონოგრაფია 2002
3 22. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხები სანტა ფეს (ნიუ-მექსიკო) მაგალითზე 2003
4 მეთიუ ბარნის სხეულებრივი ასპექტები 2005
5 სმიტსონის ინსტიტუტი-უდიდესი სამუზეუმო კომპლექსი, 2006
6 ზოგადი მიდგომა მუზეუმის აქტივობების განვითარებისადმი 2006
7 საქართველოს მუზეუმების გზამკვლევი 2006
8 კრებული “მუზეუმების შესახებ” 2006
9 ინსტრუქცია სამუზეუმო ფასეულობათა აღრიცხვისა და დაცვის შესახებ, 2006
10 შტრიხები მხატვრის პორტრეტისათვის (რადიშ თორდია) 2007
11 Museion-Museum-მუზეუმი (ტერმინ მუზეუმის განმარტებისათვის),”სპექტრი”, 2008
12 საგანმანათლებლო პროგრამები აშშ მუზეუმებში 2008
13 კონფლიქტის ზონაში მდებარე საქართველოს მუზეუმების დაზიანების ანალიზი და შეფასება 2008
14 ”დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმის გზამკვლევი” 2009
15 რადიშ თორდია 2010
16 ICOM-ის ეროვნული კომიტეტების როლი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საქმეში, 2010
17 კულტურული უმცირესობები საქართველოში - ინტეგრაცია და მრავალფეროვნების შენარჩუნება 2010
18 ”საქართველოს მუზეუმები 21-ე საუკუნის მიჯნაზე - პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები” 2011
19 « სამხრეთ კავკასიის მუზეუმები 21-ე საუკუნის მიჯნაზე - განვითარების პერსპექტივები” 2011
20 მუზეუმების როლი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საქმეში 2011
21 კულტურული ტურიზმის განვითარება 21-ე საუკუნის მუზეუმებში, 2011
22 თემო გოცაძე 2012
23 „სახვითი ხელოვნების გამოფენების ინტერპრეტაცია თანამედროვე მუზეუმებში“ 2012
24 გამოფენების ინტერპრეტაციის ძირითადი პრინციპები და თანამედროვე სტანდარტები 2012
25 არქეოლოგიური და სხვა სამედიცინო მასალები საქართველოს მუზხეუმებიდან 2012