თუ სწავლა გინდა
   
ქარაია კლარა (ინგა)

მოწვეული ლექტორი, დოქტორი


ბიო

კლარა (ინგა) ქარაია - მოწვეული სპეციალისტი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. მუშაობს სახვითი ხელოვნების ისტორიის, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და მუზეუმმცოდნეობის სფეროში, არისთბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის მუზეუმმცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, ICOM-ისსაქართველოსეროვნულიკომიტეტისპრეზიდენტი დასაქართველოსმუზეუმებისასოციაციისაღმ. დირექტორი, წლების მანძილზე მუშაობდა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მუზეუმებისა და  კოლექციების დეპარტამენტის  უფროსად და მინისტრის მრჩევლად (2001-2014), სურათების ეროვნული გალერეის საგამოფენო დეპარტამენტის ხელმძღვანელად (1983-2001), საქართველოს ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომლად (1978-1983), არის 80-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, მეთოდოლოგიურისახელმძღვანელოებისა და სხვა გამოცემების ავტორი და რედაქტორი სახვითი ხელოვნების, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და  და მუზეუმმცოდნეობის საკითხებზე.