პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ქარაია კლარა (ინგა)

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორიის ფაკულტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი Jul 10 2012 12:00AM/
2 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი Sep 7 2012 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი (არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი) თბილისი, უზნაძის 14 მეცნიერ-თანამშრომელი 1978 1984
2 ა. პუშკინის სახ. პედაგოგიური ინსტიტუტი პედაგოგი 1989 1994
3 სურათების ეროვნული გალერეა/საქართველოს ”მხატვრის სახლი” საგამოფენო განყოფილების გამგე 1984 2001
4 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მუზეუმებისა და კოლექციების სამმართველოს უფროსი 2001 2009
5 თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია მეცნიერ-თანამშრომელი, პედაგოგი 2007 -
6 ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პედაგოგი 2007 -
7 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მინისტრის მრჩეველი 17.05.2013 10/20/2015
8 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 თემო გოცაძე 2012
2 „სახვითი ხელოვნების გამოფენების ინტერპრეტაცია თანამედროვე მუზეუმებში“ 2012
3 გამოფენების ინტერპრეტაციის ძირითადი პრინციპები და თანამედროვე სტანდარტები 2012
4 მუზეუმების როლი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საქმეში 2011
5 კულტურული ტურიზმის განვითარება 21-ე საუკუნის მუზეუმებში, 2011
6 ICOM-ის ეროვნული კომიტეტების როლი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საქმეში, 2010
7 კონფლიქტის ზონაში მდებარე საქართველოს მუზეუმების დაზიანების ანალიზი და შეფასება 2008
8 არქეოლოგიური და სხვა სამედიცინო მასალები საქართველოს მუზხეუმებიდან 2012
9 რადიშ თორდია 2010
10 ”საქართველოს მუზეუმები 21-ე საუკუნის მიჯნაზე - პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები” 2011
11 « სამხრეთ კავკასიის მუზეუმები 21-ე საუკუნის მიჯნაზე - განვითარების პერსპექტივები” 2011
12 კულტურული უმცირესობები საქართველოში - ინტეგრაცია და მრავალფეროვნების შენარჩუნება 2010
13 ”დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმის გზამკვლევი” 2009
14 Museion-Museum-მუზეუმი (ტერმინ მუზეუმის განმარტებისათვის),”სპექტრი”, 2008
15 საგანმანათლებლო პროგრამები აშშ მუზეუმებში 2008
16 საქართველოს მუზეუმების გზამკვლევი 2006
17 კრებული “მუზეუმების შესახებ” 2006
18 ინსტრუქცია სამუზეუმო ფასეულობათა აღრიცხვისა და დაცვის შესახებ, 2006
19 შტრიხები მხატვრის პორტრეტისათვის (რადიშ თორდია) 2007
20 სმიტსონის ინსტიტუტი-უდიდესი სამუზეუმო კომპლექსი, 2006
21 ზოგადი მიდგომა მუზეუმის აქტივობების განვითარებისადმი 2006
22 მეთიუ ბარნის სხეულებრივი ასპექტები 2005
23 22. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხები სანტა ფეს (ნიუ-მექსიკო) მაგალითზე 2003
24 გელა სამსონიძე, მონოგრაფია 2002
25 რეზო იაშვილის კერამიკა 1999